Forsiden
Du er her: Forsiden > Internasjonalt > Kommentarer til «Ny global rødliste fra IUCN»

Kommentarer til «Ny global rødliste fra IUCN»

En av åtte fuglearter i verden omfattes av den nye rødlista som Verdens Naturvernunion (IUCN) nylig presenterte. Klimaendringene påvirker i økende grad fuglebestandene negativt. Storspove har kommet inn på lista for første gang, som en representant for de mange artene som sliter i kulturlandskapet.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Storspoven

Her på Sømna (Sør-Helgeland) har vi hatt store mengder med Storspove så lenge jeg kan huske (tilbake til 1950-tallet). Det er fortsatt godt med Storspov her men i mye mindre skala enn før. Dette med et efektivisert landbruk kan sikkert være en av årsakene, men det kan virke som den største trusselen er rev og mink. I tidligere tider var det jakt på rev. Nå gidder ingen, eller har kanskje ikke lov å jakte på den. Mange ganger tidlig på nattmorningen kan man se reven oppsøke alle jordene på jakt etter Storspovegg og- unger. Den renser med seg så mye at det er trist å konstatere. Man ser den løpe av gårde med store unger i kjeften mens mor/far-skriker fortvilet.

En annen predator er villminken. Den er også med på å utradere Storspoven i distriktet. Vipen, Terna og Ærfuglen har de allerede utryddet i hele distriktet, uten at lokale myndigheter har løftet en finger for å hjelpe dem til å overleve. Ørnen derimot har økt dramatisk i antall de siste 20 år. Den er nå minst på samme nivå som da jeg var liten på 50-tallet. Svartspetten ser også ut til å være borte, den eksisterte i stort antall tidligere. Her har det sikkert noe med dyrking og utryddelse av gammel skog å gjøre. Triste greier...

Arnold I. Winje (01.06.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Storspove

Vi mangler ikke storspove her. De siste siste ukene har vi hatt gleden av å ha en unge labbende rundt husa her. Den er rask til beins og ser ut til å greie seg selv når det gjelder å finne mat. Minst en av foreldrene er her og passer på. De spiller teater for å lede oss vekk fra ungen. Vi har hvert år storspover her, men det er første gang jeg har sett unger så nær husa over en så lang periode.

N62 43' 00'' E006 39' 48''

Kjell Magerøy (23.07.2009)

Ny kommentarSvar på denne