Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Vipe og andre truete fuglearter jaktes i EU»

Vipa har de siste årene gått kraftig tilbake i Europa og i Norge er den rødlistet i kategorien Nær truet (NT). Likevel blir viper fra store deler av Europa fortsatt jaktet på i enkelte EU-land. Eksempelvis er det i Frankrike tillatt med nettfangst av viper og andre vadefugler.

Gå til nyheten