Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Følg steppevipa på trekket!»

Steppevipa har gått så kraftig tilbake i antall at den betraktes som globalt truet. Man vet lite om hvorfor det har blitt så få igjen av dem. Ni steppeviper er nå utstyrt med satellittsendere – og du kan følge fuglene på trekket mot overvintringsområdene på en egen nettside.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Følg steppevipa på trekket

Kan ikke følge steppvipa når siden er passord beskyttet?. Helt idiotisk og skjønner inget ting??????

Mats Forsberg

Mats Forsberg (29.09.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Det fungerer nå

Hei Mats.

siden fungerer nå. Tekniske problemer tidligere i dag...

Magne Myklebust (29.09.2010)

Ny kommentarSvar på denne