Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Følg steppevipa på trekket!

Steppevipa har gått så kraftig tilbake i antall at den betraktes som globalt truet. Man vet lite om hvorfor det har blitt så få igjen av dem. Ni steppeviper er nå utstyrt med satellittsendere – og du kan følge fuglene på trekket mot overvintringsområdene på en egen nettside.

Av Magne Myklebust

Publisert 27.08.2010

Steppevipa har tilhold på de enorme steppeområdene i Russland og Kasakhstan, og er en av de mest utrydningstruete fugleartene i Europa. På årets oversikt over globalt truede fuglearter fra Verdens Naturvernunion (IUCN) er arten klassifisert som «kritisk truet». Dette er den mest akutte kategorien nålevende fuglearter kan havne i. Det siste bestandsestimatet fra BirdLife International er på beskjedne 11 000 individer. Man vet lite om hvorfor arten har gått så kraftig tilbake. Selv om noen steppeområder har blitt omdannet til jordbruksarealer, er det fortsatt enorme områder igjen til arten som tilsynelatende virker passende for den i hekketida. Kan det være at det er negative faktorer langs trekkrutene og i overvintringsområdene som kan forklare den betydelige tilbakegangen?

Nå er ni steppeviper utstyrt med satellittsendere – for å avsløre de relativt  ukjente trekkrutene og overvintringsområdene. I hvert av landene som kan tenkes å ligge langs trekkrutene til steppevipa sitter nå fuglevernere klar og venter på informasjon om hvor fuglene til enhver tid har tilhold. Tanken er at de satellittmerkede fuglene til enhver tid skal være under oppsyn av fagfolk – slik at eventuelle trusler kan avdekkes på et tidlig stadium.

Den engelske BirdLife-partneren RSPB er involvert også i dette prosjektet. Paul Donald fra RSPB sier at «vi bruker verdens minste og mest moderne satellittsendere på de ni fuglene. De veier kun 5 gram. Vi håper med nettsiden Amazing Journey å inspirere folk til å følge med på trekket til steppevipene. Kanskje engasjementet vi skaper med nettsidene kan komme andre fuglearter til gode også.»

Nettsiden Amazing Journey er laget for å følge trekket til steppevipa. Her bør du også gå inn for å følge fuglene – på det som antas å være en farefull ferd mot sør.

Følg steppevipenes reise her

Steppevipe
Slik ser den ut - den globalt truete steppevipa. Fuglen på bildet er fotografert i Dubai Pivot Fields i de Forente Arabiske Emirater i februar 2005. Noen få steppeviper overvintrer i Emiratene samt i nabolandet Oman. FOTO: Vegard Bunes

Kommentarer til nyheten (3)