Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Hubro skutt på Nordmøre»

NOF har anmeldt en sak fra Surnadal kommune der en hubro ble funnet skadeskutt. Lokale ornitologer la ned en stor innsats for å berge fuglen, men skadene var for omfattende og hubroen ble avlivet. Fuglen, som var en hann, var ringmerket og har hatt tilhold i området i minst to år.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Mørkesiden av norsk kultur består

Langs kysten tar mange fram geværet straks de ser en sel. Andre steder har man samme hatfulle holdning til rovfugler, rovdyr eller andre arter. I tillegg kommer den likegyldighet overfor dyr som mange i jakt-Norge har. Skøyteløper Bøkko uttaler i Felleskjøpets brosjyre at han bruker skjære for å øve seg i blinkskyting. Med jaktkulturen følger dens utartede speiling. Så lenge vi aksepterer dreping som en fin rekreajson vil vi fortsatt finne hubro, ørn og mange andre fugler skutt ulovlig.

Bent (11.04.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Avlshubro?

Det er jo fryktelig trist at slikt skjer, og igjen altså; det er tilsynelatende dør med skarpe klør og krumme nebb som må lide for triggerhappy jegere. Uansett, og uavhengig av dette; kan det tenkes at denne og andre hubroer kan restitueres såpass at de på tross av sin skade kan settes i avl med tanke på utsetting av dens unger?

Vi hadde jo her i Østfold for noen få år tilbake en hubro i varetekt som DN ville vi skulle avlive fordi den måtte fjerne de 2-3 ytterste fjærpennene inkl. fjærfeste på den ene vingen og var således uskikket til et liv i det fri. På tross av massivt press fra juristene på DN om avliving, endte det med at hubroen ble kjørt til Skåne i Sverige hvor den i dag inngår i et vellykket avlsprogram. Noe slikt burde vært mulig også her, spesielt med tanke på at dette sikkert ikke er siste gangen vi får inn skadde hubroer som er livskraftige, men som på grunn av sin skade ikke kan slippes ut i det fri.

Rune Aae (11.04.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Blankt avslag

Dette er en fryktelig trist sak, og et stort tap for både biomangfoldet på Nordmøre og hubroen som art. Såvidt jeg kjenner til finnes det ikke andre lokaliteter på flere mils omkrets med hubroaktivitet.

Andre alternativer enn avliving ble vurdert i denne saken.

Ja, denne hubroen kunne vært restituert såpass at den kunne vært med i avlsprosjektet i Sverige, men DN kom med blankt avslag når temaet ble nevnt. Kristiansand Dyrepark var også interessert i å overta fuglen, men også dette var uaktuelt i følge DN. Nå kjenner jeg ikke begrunnelsene for dette i detalj, men hadde DN virkelig vært interessert tror jeg nok dette ville ordnet seg. Hvorvidt et liv i dyrepark er noe godt alternativ for en vill hubro er en annen sak. Skulle den først sittet i fangenskap resten av livet hadde det vært bedre at den hadde fått gjort litt "nytte" for seg i avl.

Jo Heggset (13.04.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble DN

Det hadde vært interessant å høre argumentasjonen til DN her. Det virker som de har bestemt seg for at Hubroen måtte avlives og dermed basta. Mulig det er detaljer rundt Hubroens helse vi ikke vet, men slik saken fremstilles virker avlivningen som en vel forhasted beslutning.

Så hvis NOF kan opplyse mer om dialogen med DN hadde det vært belysende..

Daniel Lien (13.04.2012)

Ny kommentarSvar på denne