Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Dramatisk forslag angående kongeørn i Sverige»

Regjeringen i Sverige foreslår at bestandsmålet for kongeørn reduseres fra dagens mål på 600 par til 150 par. Dette er farlige signaler ettersom kongeørnen er i sterkt fokus også her til lands. Sveriges Ornitologisk Forening (SOF) stiller seg uforstående til forslaget.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Stöd gärna kungsörnen i sverige

gå med i gruppen "rör inte våra kungsörnar" på facebook och skriv under namninsamlingen

gunder (03.10.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Førstehjelpskurs i kongeørnkjennskap

Det kunne være betimelig med et sådant kurs for Lina Ek og hennes kumpaner. Har til nå ikke sett at størrelsen på en kongeørnbestand defineres ut ifra antall vellykkede hekkinger årlig, i dette tilfellet 150. I et toppår kunne de kanskje greidd seg med 300 par, i et bunnår måtte de nok opp i over tusen par for å greie målet. Enten er dette helt merkelig, eller er det jeg som er ute å kjøre?

Harald Kr. Jære (06.10.2013)

Ny kommentarSvar på denne