Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Oppsiktsvekkende plan for Kroksund i Buskerud»

Kommentarer til «Oppsiktsvekkende plan for Kroksund i Buskerud»

I en reguleringsplan for Kroksund i Nordre Tyrifjorden har Statens vegvesen utelatt å opplyse om områdets tilknytning til Ramsarkonvensjonen. En fjerning av veifyllinger her vil koste 180 mill. kroner, men det er høyst tvilsomt om vannkvaliteten i Steinsfjorden vil bli bedret gjennom tiltaket.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Ett annet selskap en NIVA bør foreta kartlegging

Niva har etter mitt syn ikke kompetanse til og foreta en rejell vurdering av vannforholdene . etter selv og ha arbeidet med kartlegging av havkvaliteter i Seawatch systemet i asia ved firmaet Osianor i Trondhjem , vil jeg si att skal man få ett rejelt bilde av vannsystemet må det brukes midler til som måler vannstrømmer, vindstrømmer . vannnivåer tempratuerer i luft og vann med sonder på utvlgte plasser man må også vurdere båttrafikken hva slags innvirkning dette har på det hele noen mener att motorbåtene som pisker opp vannet kan være posetift.i vurderingen må man også kartlegge antall båt turister og beregne hvor stor mengde avføring disse legger igjen i fjorden . data innsammlingen bør skje i Steinsfjorden og deler av Tyrifjorden. ett slik prosjekt som skal polle data må stå i noen år før man kan lage ett simulert vannkart av vannforholdene før og evntuelt med en åpning av Kroksundet. utifra en slik simulasjon kan forskere se hva en åpning av Kroksundet vil medføre, hva vannstanden har som innvirkning på tempraturer fosfor og alkeoppblomstringer. men i korte trekk spiller vanntempraturen inn i meget stor grad på vannkvalitetn i grunne innsjøer. Det som er klart er att de årene da Vassdragsvesnet har nedtappet fjorden slik som i 2005 så er det store oppblomstringer av alger. kansje konklusjonen blir den enkleste løsningen emlig holde vannstanden på et høgre nivå , da vil ikke vannet bli så varmt. men det er noe som forskrene må legge inn som parametre ved en simulasjon av vanndata. slik jeg kjenner til er det kun Oseanor i Tronhjem som har resussjer, kunnskap og matriell for en slik studie. OG DETTE MÅ ETTER MITT SYN STERKT VURDERES

Torkild Waagaard (02.03.2007)

Ny kommentarSvar på denne