Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Ikke lenger jakt på krykkje og hettemåke!»

Krykkje og hettemåke er ikke lenger jaktbare arter, og det blir heller ikke utvidet jakt på mellomskarv! Dette er klart etter at Direktoratet for naturforvaltning (DN) nå har endret «Forskrift om jakt-, felling og fangst samt sanking av egg og dun». Den nye forskriften gjelder for perioden 2007-2012.

Gå til nyheten