Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «NOF kritisk til Avinors tiltak på Sola flyplass»

NOF ber om at Avinor dokumenterer hjemmelsgrunnlaget for å gjennomføre tiltakene som ble vist i NRKs program Ut i Naturen 6. mars vedrørende kollisjoner mellom fugl og fly på Sola flyplass, Stavanger. Det bes også om at Avinor legger frem sine faglige vurderinger knyttet til effekten av tiltakene.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble fugler på fylpasser

jeg suns det er rene faunakrmintet.

sån ikke op ander flypaser i verden heller i sør afrika . ta var på fugler

bruno isaksen (16.03.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Er det virkelig mulig?

Jeg blir utrolig opprørt og sint over det jeg ser i NRKs dokumentar. Kan det virkelig være sant at man bifaller slike primitive metoder i det offentlige? Intet hensyn blir tatt verken til fuglenes rødlistestatus eller hvordan de ligger an i hekkesesongen. De knuser egg og unger, skyter blindt i flokker med pumpehagle, og ikke minst den naive og ansvarsfraskyvende holdningen som kommer fram hos noen av de som gjennomfører "operasjonene". Jeg er rystet, men samtidig veldig glad for at NOF setter søkelyset på dette.

På linje med NOF nekter jeg å tro at det å slå gresset eller skyte vilt i flokker av fugl vil hjelpe. Problemet er tilstedeværende på mange flyplasser i hele verden, og jeg er overbevist om at mer hensynsfulle og samtidig effektive metoder finnes.

Tor Ferer (16.03.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fagfolk må innvolveres!

Ble som mange andre rystet over dokumentaren på NRK vedrørende forholdene på Sola flyplass. For det første viser dette hvor viktig det er å innvolvere og lytte til fagmiljøene ved plassering av slike anlegg. Viser da også til vindturbinanlegget på Smøla. Å anlegge flyplass i et slikt område er jo å be om bråk.. flyplassen på Sola er gammel, men det gir en viktig pekepinn i fremtidige saker.

Operasjonene som ble utført ble gjort etter prøve og feile-metoden. Man kan ikke bruke sånne metoder med levende dyr og med vårt sårbare artsmangfold. Det var ingen som tok hensyn til hvilken art man tok, bortsett fra at man ikke tok rovfugler (og godt er det) samt at knoppsvaner(!) ble spart..

Den skytingen man var vitne til må jo stride mot norsk lov. Det er 100% sikkert at fugler blir skadeskutt når du fyrer løs med pumpehagle midt i en fugleflokk. Selv jegere med lav moral gjør ikke sånt..

Som medlem av NOF støtter jeg fullt opp under kravet om en redegjørelse for det juridiske grunnlaget for de handlinger som gjøres. Håper også at AVINOR i innleder en samarbeid med NOF for å se på mer fornuftige tiltak for å hindre "birdstrikes".

Kalle (17.03.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dokumentasjon

Det gleder meg at NOF umiddelbart tok tak i denne saken! Som det påpekes i innlegget tror jeg en del av tiltakene gir motsatt effekt av det som var tiltenkt, for dem som har jobbet med problematikken rundt golfbaner er det liten tvil om at helt kortklipt gress er attraktivt for fugler på næringssøk, og nettopp for grupper som stær, vadere og måker.

Mange av de fuglene som ble avlivet i programmet var utvilsomt fugler på gjennomtrekk, og avliving av slike har ingen effekt. Det er jo nok å vise til at problemet er like stort, selv om man avliver 1000 fugl i året. Skremmende at DN ikke tar tak i slike åpenbare problemstillinger - med så høye tall på avlivede fugler bør man ha sterke argumenter for at tiltaket har den ønskede effekten. Etter min mening viser jo programmet med all tydelighet at det IKKE hjelper!!

Et moment som NOF ikke tar opp med DN, er dokumentasjon på hvilke skadevirkninger tiltaket har på faunaen. De avlivede fuglene bør jo tilfalle staten, dersom det er gitt dispensasjon fra lovverket. Blir disse 1000 fuglene som blir avlivet årlig tatt vare på og gjennomgått av fagfolk? Det burde jo være et selvfølgelig krav fra DN, et slikt materiale gir jo for det første informasjon om hvilke arter som blir avlivet, i tillegg vil det jo ha stor vitenskapelig verdi og det vil trolig kunne være interessant for zoologiske museer og andre forskningsinstanser å overta hele eller deler av materialet. Noen som vet hva som skjer med disse fuglene?

Og til sist: Hvor har NOF Rogaland vært i denne saken? Hvorfor må det et TV-program til for å starte debatten? Dette har jo foregått i årevis, hvorfor har ingen tatt tak i det? Eller har man prøvd? Kunne være artig med litt lokal "input" om dette.

Mvh,

Alf Tore Mjøs

Alf Tore Mjøs (19.03.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Dokumentasjon

Hva vet vel du om å klarere banen før avgang? Hva tror du skjer når begge motorene stanser på grunn av en fugleflokk i turbinen ?

Kjell M (08.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fuglene får en ny sjanse

Dokumentaren "Luftkrigen" fra NRK Rogaland kan få konsekvenser for Avinors praksis med å skyte fugler på Stavanger Lufthavn

www.nrk.no

Anders Bjordal (26.08.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vipejakt på flyplass

Ut i Naturen dokumentaren Luftkrigen fra Sola var en tankevekker for de fleste. Har NOF mottatt svar fra DN på henvendelse som ble gjort etter programmet?

Nå vil Avinor gå enda lengre og begynne og skyte viper på flyplassene i Haugesund og Bergen. Årsaken er at vipene som nå har unger ikke lar seg skremme, og da må de skytes..... Det er på tid at Avinor trekker inn faglig kompetanse på fugl, slik at en kan sette inn målrettede tiltak. Om vipene utgjør en fare for flysikkerheten må det settes inn tiltak som gjør flyplassene mindre attraktive som hekkeområde. Forstyrrende aktiviter må regelmesig foretas når vipene er i etableringsfasen, så for en systematisk ødelegge eventuelle reir.

Slutt på lauskrut, no skal vipa døy

www.h-avis.no

Vil fjerne truet art fra flyplassene

www.nordhordland.no

Anders Bjordal (24.05.2008)

Ny kommentarSvar på denne