Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF kritisk til Avinors tiltak på Sola flyplass

NOF ber om at Avinor dokumenterer hjemmelsgrunnlaget for å gjennomføre tiltakene som ble vist i NRKs program Ut i Naturen 6. mars vedrørende kollisjoner mellom fugl og fly på Sola flyplass, Stavanger. Det bes også om at Avinor legger frem sine faglige vurderinger knyttet til effekten av tiltakene.

Av Inge Hafstad

Publisert 16.03.2007

Mange av de tiltakene som ble vist i programmet har liten eller ingen effekt, og sågar har noen, etter NOFs vurdering, motsatt effekt. Skremselstiltak som er med på å få fuglene på vingene vil i mange tilfeller gi større fare for kollisjoner mellom fugl og fly (kalt «birdstrikes») enn om fuglene ikke har blitt skremt opp. Klipping av gresset er et tiltak som, etter NOFs vurdering, vil ha motsatt effekt enn den tiltenkte. Nyklipt gress vil være med på å tiltrekke seg fugler på næringssøk, samt at det blottlegger hekkende fugler. Hvis gresset hadde fått stått uklipt, hadde de hekkende fuglene fått skjul, noe som hadde medført at de mest sannsynlig hadde «trykket» ned mot bakken i stede for og tatt til vingene når flyene lander/letter. Uklipt gress ville heller ikke tiltrukket seg fugler på næringssøk i samme grad som nyklipt gress.

For å optimalisere effekten av tiltakene er det viktig å trekke inn faglig kompetanse på fuglenes atferd, økologi og biologi. NOF krever at DN foretar en faglig OG juridisk vurdering av om de tiltakene som Avinor gjennomfører er med på å minimalisere faren for «Birdstrikes», og om Avinor benytter seg av den nødvendige fagkompetansen.

NOF er enig i at man må gjennomføre tiltak for å minimalisere faren for «Birdstrikes» ved flyplassene, men stiller seg tvilende til effekten for flere av de tiltakene som ble vist i NRKs «Ut i Naturen» tirsdag 6. mars 2007. Les NOFs brev til Direktoratet for naturforvaltning og Avinor her.

Se filmen

Fiskemåke
En nylig skutt fiskemåke på Sola flyplass. Avskyting er et av mange tiltak som Avinor benytter for å prøve å kontrollere fuglene i området. FOTO: Tom Edvindsen / NRK

Kommentarer til nyheten (7)