Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Konflikt mellom ærfugl og oppdrettsanlegg for skjell»

Blåskjell er ærfuglens favorittmat. Når skjelloppdrett nå begynner å bre seg i Norge ble det som forventet en konflikt mellom ærfugl og blåskjellnæringen. Skjelldyrker Magne Hoem i Trøndelag har med godt resultat brukt lyd av spekkhogger for å holde ærfuglen på avstand!

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble

Fugler skaper skjellkrise

www.agderposten.no

Har redusert ærfuglplagen

www.tvedestrandsposten.no

Anders Bjordal (22.05.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Reduksjon av skader påført av ærfugl

Vi har en ny og miljø vennlig metode for skremming av fugl rundt skjell oppdrett og i oppdrettsanlegg for fisk. Vi forstøver ett middel som fugelen ikke liker uten at den tar skade av det.

Hilsen

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll

Anstein Berntsen (12.08.2008)

Ny kommentarSvar på denne