Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Konflikt mellom ærfugl og oppdrettsanlegg for skjell

Blåskjell er ærfuglens favorittmat. Når skjelloppdrett nå begynner å bre seg i Norge ble det som forventet en konflikt mellom ærfugl og blåskjellnæringen. Skjelldyrker Magne Hoem i Trøndelag har med godt resultat brukt lyd av spekkhogger for å holde ærfuglen på avstand!

Av Morten Ree

Publisert 20.05.2007

Dyrking av blåskjell er en ny næring i Norge og har de senere år hatt en sterk vekst. Det viser seg at problemer med ærfugl er betydelig. Ærfuglene spiser på tonnevis av blåskjell og næringen taper millioner. Dette er som forventet og NOF var tidlig ute med vår bekymring overfor dette problemet. En storstilt skadefelling av ærfugl kunne forventes. Derfor er det positivt å høre at en av de større skjelldyrkerne i landet, Magne Hoem, tar i bruk en nyutviklet metode som et avbøtende tiltak for å holde fuglene borte fra skjellene. Det viser seg at ærfuglen er redd for lyden av spekkhogger, og Hoem har gått til innkjøp av 10 slike lydanlegg til den nette sum av 400 000. Testene så langt har vist at dette fungerer bra og fuglene holder seg borte.

NOF ser svært positivt på denne oppfinnelsen og om det fungerer slik som testene har vist vil det spare oss for mange søknader på skadefelling i tiden som kommer. Skadefellingsforskriften krever også at avbøtende tiltak skal være utprøvd før man eventuelt går til det skritt å innvilge skadefelling. Dette er et godt eksempel på nettopp dette.

Ærfugl
Lyd av spekkhogger synes å være en effektiv metode for å holde ærfuglene borte fra anlegg for oppdrett av båskjell. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (2)