Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «NOF stoppet fellingstillatelse på to kongeørner»

Fylkesmannen i Finnmark ga en reineier muntlig tillatelse den 11. mai 2007 om felling av to unge kongeørner. NOF påklaget vedtaket i brev av 21. mai, og fem timer senere ga Fylkesmannen NOFs klage medhold! Samtidig krever NOF at alle fylkesmenn i Norge sender kopi av tilsvarende vedtak til NOF.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Boikott rapportering av kongeørn

Det er fint at NOF nådde fram. Men det er nå på tide at NOF revurderer sitt syn på samarbeid med myndighetene om kartlegging av denne arten. Det er et jevnt økende krav om at også kongeørn skal ”forvaltes” på linje med de store rovdyrene. Lederen for rovviltnemnda i Troms og Finnmark har endog satt fram ønske om kvotejakt på kongeørn. Og med dagens politiske regime er alt mulig. Hvem ville for noen år siden trodd at Staten Naturoppsyn skulle reise rundt i nasjonalparkene våre og grave ut og slå i hjel jervevalper?

Thor Erik Jelstad (22.05.2007)

Ny kommentarSvar på denne