Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «NOF styrker fokuset på biomangfold i skog»

NOF, med generalsekretær Inge Hafstad, og SABIMA hadde tirsdag 26. juni et møte med Landbruks- og Matdepartementets (LMD) nye ekspedisjonssjef Pål Vidar Sollie. Temaene under møtet var knyttet opp mot skog. Blant annet ble forvaltningen av truede og sårbare arter knyttet til skog diskutert.

Gå til nyheten