Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Nytt fugletårn i Gaulosen»

Gaulosen er det mest besøkte fugleområdet i Trøndelag. Til glede for både lokale og tilreisende fuglekikkere har et fugletårn blitt satt opp i området i høst! Byutvidelse, småbåthavn og næringsvirksomhet truer, og det er NOFs håp at fugletårnet i større grad får fram en forståelse for vernet av området.

Gå til nyheten