Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «NOF støtter etablering av et norsk artsprosjekt»

Naturviterne ber i et opprop regjeringen om å etablere et norsk artsprosjekt. Kunnskapsbasert forvaltning er et nøkkelbegrep, men basiskunnskapen om norske arter og deres forekomst svikter. Dette gjelder også for den norske fuglefaunaen, og NOF vil derfor aktivt støtte Naturviterne sitt initiativ!

Gå til nyheten