Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Hvor god blir den nye Naturmangfoldloven?»

Hvilket vern vil leveområdene til rødlistearter som hortulan (bildet) få gjennom den nye Naturmangfoldloven? Det er grunn til å stille spørsmålstegn rundt dette all den tid det for tiden foregår en politisk dragkamp om loven. Ikke alle politikere ønsker at naturforvaltning skal få konsekvenser for næringsvirksomhet.

Gå til nyheten