Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «NOF i dialog med Eidsiva Nett AS om fuglekollisjoner»

Kommentarer til «NOF i dialog med Eidsiva Nett AS om fuglekollisjoner»

De siste årene har det blitt registrert at mange fugler kolliderer med kraftlinjer ved Strandsjøen i Åsnes kommune i Hedmark. Etter at NOF fikk rapport om minimum fem drepte svaner hittil i år, tilskrev vi Eidsiva Energi AS om problemet. De stilte seg positiv til vårt forslag om en befaring i området.

Gå til nyheten