Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF i dialog med Eidsiva Nett AS om fuglekollisjoner

De siste årene har det blitt registrert at mange fugler kolliderer med kraftlinjer ved Strandsjøen i Åsnes kommune i Hedmark. Etter at NOF fikk rapport om minimum fem drepte svaner hittil i år, tilskrev vi Eidsiva Energi AS om problemet. De stilte seg positiv til vårt forslag om en befaring i området.

Strandsjøen i Åsnes kommune i Hedmark er et kommunalt verneområde. Området har en svært stor konsentrasjon av sangsvaner i vintersesongen med ca. 200 individer, og går derfor også under tilnavnet «Svanesjøen» av lokalbefolkningen. I tillegg hekker 10-12 par med knoppsvaner i området. Grågås er kommet inn som en ny art i Strandsjøen, og det er talt opp ca. 40 individer av denne arten. I tillegg huser området et stort antall andre vadere og andefugler.

NOF fikk i vår kjennskap til at minimum fem sangsvaner har måtte bøte med livet hittil i år etter kollisjon med kraftlinjer. Den store konsentrasjonen av sangsvane vinterstid gjør at Strandsjøen har en viktig funksjon for deler av den norske bestanden. Strandsjøen er omgitt av tre forskjellige kraftlinjer som selvsagt utgjør en stor kollisjonsfare for fuglene. I et brev av 25. mai tilskrev vi Eidsiva Energi AS hvor vi ba om en dialog om saken. Vi henviste blant annet til en lignende sak i Synneren naturreservat i Buskerud, der en kryssende kraftlinje tok livet av flere svaner. I dette tilfelle tok Ringerikes Kraft tak i problemet og la kraftlinjen i kabel.

Vi fikk svar fra Eidsiva Nett AS rimelig raskt og de stilte seg positiv til en befaring i området for å se på problemet. NOF har kontaktet lokale ornitologer med Jonas Langbråten i spissen for å bistå kraftselskapet under befaringen. Vi håper dette vil føre til positive miljøtiltak i området slik at vi unngår at flere svaner og andre fugler blir offer for kollisjoner med linjenettet i fremtiden.
Sangsvane
NOF jobber for å få slutt på svanedøden ved Strandsjøen i Åsnes kommune i Hedmark. Har du tips om andre steder i landet hvor det kolliderer svaner mot kraftledninger? Legg i så fall gjerne inn en kommentar i denne nyhetssaken om ditt tips! FOTO: Lars Løfaldli

Kommentér nyheten