Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Disse fugleartene rammes av oljesølet»

Oljeskadde sjøfugler rapporteres i stigende grad til Artsobservasjoner, og man begynner nå å få et bilde av hvilke arter som rammes. Ærfugl er ikke overraskende den arten som er rapportert i høyest antall. Hele 23 fuglearter er registrert med oljeskader.

Gå til nyheten