Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Kart og histogrammer over oljeskadd sjøfugl»

Fugler med oljeskader etter havariet av Full City blir rapportert til Artsobservasjoner. Vi har nå laget noen visninger basert på innrapporterte funn. Se på kart, observasjonstabell og histogram over forekomsten av tilsølte fugler, men husk at det er mange fugler som ennå ikke er lagt inn i databasen.

Gå til nyheten