Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Oversikt (nr. 4) over oljeskadd fugl»

Rapporteringen av oljeskadd fugl øker fortsatt, og nå kan vi melde om at 1645 individer av 33 arter er rapportert med oljeskader. Ærfugl er utvilsomt den arten som har blitt mest skadelidende av oljesølet etter Full City. Andre arter med tresifrede antall oljeskadde individer er gråmåke og storskarv.

Gå til nyheten