Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Oversikt (nr. 5) over oljeskadd fugl»

Rapporteringen av oljeskadd fugl fortsetter, men de to siste dagene har tempoet i innleggingen vært avtagende. Det er fortsatt et betydelig materiale som ikke er rapportert, noe som er forårsaket av kapasitetsproblemer for mannskapene som registrerer oljeskadd fugl. Over 1000 ærfugler er rapportert med oljeskade.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Ikke glem katastrofen i Langesund!

Finner ingen oppdatering på ovenstående. Min mann og jeg var frivillige ved fuglemottaket sist helg. Jobbet mest rent praktisk, spesialistene tok seg av vaskingen og slik må det være, men det vi egentlig kom for å gjøre, nemlig fange inn fugl, viste seg nærmest umulig pga manglende organisering og senere også vindforhold. Folk jobbet godt ved de forskjellige stasjonene, men jeg savnet skikkelig informasjon om hva som ble gjort direkte for å redde fugl og selv om det var en del fugler inne, både i mottaket, i teltene og i bassengene, var antallet lite i forhold til observasjoner av oljeskadet fugl, jfr, ovenstående. Hva blir gjort for disse individene og hvorfor er det slutt på informasjonsstrømmen? Hvordan skal man kunne skaffe frivillige de neste uker og måneder når alt er tyst?

Tar jeg feil eller HVA SKJER?

Marianne Fagerstrøm (23.08.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Oil spill Norway

I have worked for an NGO in Sweden and in a small way cleaned birds from oil, mostly mute swans.

I'm a little bit concerned that reporting from the spill in Norway has finished? Are there so bad news and casualities that the NGOs don't want to report?

But don't be afraid of reporting about dead birds etc. We will all learn about our failures and must as well revise our procedures etc.

Ann Novek (27.08.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Oil spill Norway

NOF are reporting dead birds and birds in need of treatment as well. But I still want some information about what kind of work is being done to rescue all these reported oiled birds. If it is impossible to catch/collect them will they then be shot? Fall and winter is close, Is it really possible leaving the birds alone and forgotten,suffering to death?

Marianne Fagerstrøm (28.08.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Oil Spill Norway

Also the Governor of Telemark (Fylkesmannen) got information about what's going on in Langesund: www.fylkesmannen.no and now NINA is also going to attach small radio transmitters on common eiders to map their spatial use after they have been released from rehabilitation and of course also to record their survival. As Fylkesmannen i Telemark reports, countings done shows that the amount of birds with oil has been reduced substantially.

/M (31.08.2009)

Ny kommentarSvar på denne