Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Oversikt over oljeskadd fugl»

Nesten en måned har gått siden forrige oppdatering over oljeskadd fugl etter Full City-havariet. NOFs oppdaterte oversikt viser at 2173 individer av 40 arter er rapportert på Artsobservasjoner med oljeskade. Ærfugl utgjør nær 57% av alle fugler med oljeskade.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Overdrevet

Stort oppstyr pga av noen få oljeskadde fugl. I løpet av denne tiden er over 300.000 (tre hundre tusen) fugl tatt av katter i Norge! På den listen over oljeskadd fugl er mange arter som daglig blir tatt av katter. Ser dere ikke galskapen? Når fugler blir tatt av katter, er det visst OK; når det er oljeskader, hausses stemninga opp. Hvor er NOF, hvor er Direktoratet ?

Forundret (11.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ja overdrevet er det.

Ja det du sier er iallefall overdrevet. At 300 000 fugl skal være tatt av katt i Norge på disse ukene er helt utenkelig. Logikken er enkel. De aller fleste katter lever i og nær hus. De som er ville er nesten utelukkende katter i byer og tettsteder. Altså 300 000 fugl skal altså ha blitt tatt av katt NÆR folk i disse ukene? Hvor har du disse tallene fra? De fleste fugleartene oppsøker ikke folk og dermed områdene med katter. Da vil det si at mange millioner av fugl av forholdsvis få fuglearter blir tatt av katt i tettsteder hvert år? Og milliarder bare i Europa? Får egentlig assosiasjoner til et erstatningsbeløp i Kongo når jeg leser noe så useriøst. Og neste gang: Undertegn med navnet ditt.

Rune Hallbjørn Jensen (13.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Overdrevet? Nei dessverre...

300.000 fugler tatt av katt i Norge per år er dessverre et svært nøkternt anslag. Så "forundret" har sine ord i god behold når det gjelder dette. Rune kommer med en rekke udokumenterte påstander og en "enkel logikk" som bare bygger på antakelser.

Før det første, det er ifølge Euromonitor 683.000 registrerte katter i Norge (merk "registrerte") Kilde: dyrenett.no

Det er gjort en rekke undersøkelser i utlandet om hvor mange fugl hver katt tar. RSPB opererer bl.a. med nøkternt anslag på 55 mill. drepte fugl av Storbritanias 9 mill. tamme katter. (Mrk. tamme)

Andre opererer med adskillig høyere anslag: En undersøkelse gjort blant fugleinteresserte i UK som selv har katt konkluderte med at hver katt tok 1,5 fugl i måneden. Altså 18 fugl i året. Og merk: Dette gjelder bare tamme huskatter og BARE bytte som katten har tatt med hjem. Sjekk bl.a.: Nelson SH, Evans AD and Bradbury RB (2005) The efficacy of collarmounted devices in reducing the rate of predation of wildlife by domestic cats. Applied Animal Behaviour Science 94: 273–285.

Dersom en forutsetter at norske katter har noenlunde samme adferd som på kontinentet så er det helt utenkelig at norges katter tar så lite som 300.000 fugl i året, altså at hver katt bare tar en fugl hvert annet år! Det virkelige antallet ligger nok mye høyere.

Ja til båndtvang på katt!!

PS - Det er helt frivillig om en vil skrive under med navn eller lar være.

Knut Olsen (13.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Rettelse

Ser at jeg blandet sammen 300.000 på 6 uker med 300.000 per år. Men dersom en bruker tallene fra kontinentet og tar et enkelt regnestykke så vil jeg påstå at "forundret" fremdeles har sine ord i behold.

Knut (13.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Mer edruelig nå..

300 000 pr. år er nok riktig. Tallet kan synes høyt men husk at katter ofte erstatter andre rovdyr i bebodde strøk. Å sammeligne oss med Storbritannia er litt feil. Britene bor mye tettere enn oss og dermed så er det større konserntrasjon av katter i menneskets nærhet. Dermed kommer flere fugler også rapportert. Da vil vel mørketallet bli noe lavere. Vilkattene i Storbritannia synes jeg vi skal la være utenom, da de er reelle villkatter. De er utryddningstruet og finnes bare i glissentbebodde områder av Skottland. Vet noen om kattebestanden i Norge synker slik enkelte medier melder? Pga. sterilisering og kastrering er det i allefall i deler av landet vanskelig å få tak i kattunger for tiden. Dessuten med færre gardsbruk forsvinner mange fjøskatter. Båndtvang av katt er urealistisk. Dessverre. Katter er et mye mer selvstendig dyr enn flokkdyret hund. Det vi kan kjempe for er en avliving av villkatter i bykjerner og innføre fri avskytning av katter nær fuglereservater. Merking av katter, samt pålagte vaksiner og kontroller som gjør katteholdet dyrere og ansvarsfølelsen hos mange eiere større. Men har katteholdet noen påvirkning på fuglebestanden nå i forhold til før? Diskusjonen bør taes og helst med forskning som akn belyse hvor stort problemet er.

Rune Hallbjørn Jensen (13.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble :-)

Det var ikke den orgniale villkatten i Skottland jeg tenkte på. Men rømte tamkatter, som nok er adskillig vanligere, og nok også en potensiell genetisk trussel for den ekte villkatten.

Hvorvidt predasjon fra katter er en trussel for fuglebestanden er vel mer tvilsomt, men det er vel strengt tatt ikke oljeutslippet i Telemark heller. Dog, begge deler har nok betydelige skadevirkninger på lokale bestander av enkelte sårbare arter...

Kort sagt: "Bekymret" har et godt poeng..

Knut (13.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble :-))

"Forundret" skal det visst være. Må nok begynne å lese kommentarene litt bedre før jeg svarer.

K (13.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Oljekatastrofen.Langesund

Hva skjer nå med alle de vel 2000 oljeskadde individene som er rapportert? Hva med dem som er stygt tilgriset og ikke fanges inn? Blir de skutt? De kan vel ikke bare overlates til seg selv og dø langsomt og pinefullt? Hva skjer egentlig der nede, er det viktigere å registrere individer enn å hjelpe dem? Er mottaket fortsatt aktivt?

Kan noen svare meg nå, vær så snill...Jeg opplevde organiseringen av innfangingen som tilfeldig selv om det selvsagt var fugler inne og folk jobbet ved stasjonene da vi var der nede sist måned. Er det kun artsregistreringen som er viktig nå og betyr dette at arbeidet med å redde fugl er avsluttet?

Marianne Fagerstrøm (24.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hvordan følges/vurderes trekkfuglenes situasjon?

Ref innslag på lokaltv/Østnytt fra Telemark igår så ble det vist et innslag hvor trekkfugler ble tilgriset av oljesøl grunnet leting etter mat i strandkanten dvs oppe i barken som var lagt over oljesølet. Følges/kartlegges dette av eks NOF el andre myndigheter mht event vurdering av tiltak overfor disse trekkfuglene som blir tilsølt av olje?

Mvh Fuglevenn 24-09-09

(24.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bruk kalkulator i fugle og dyrevern

Hvis man bruker den siste store studien fra Storbritannia (Woods m.fl i Mammal Review) og legger til grunn at antall dyr/fugler katter tar pr år i Norge er likt det man finner der, bli antallet dyr/fugl svimlende 15 000 000 ind pr år i Norge. Tar man hensyn til at katter bringer hjem halvparten til en tredjedel av byttedyrene, blir summen så høy at jeg ikke hefter meg med å skrive ned tallene. Personlig tror jeg antallet ikke er spesielt høyere pga naturgitte forhold, men jeg har ikke tall som kan bekrefte dette. Etter mine beregninger vil man redde like mange fugl som man har gjort etter forliset i Langesund ved å avlive tre forvillede huskatter i ung alder (pris estimat for frivillig arbeid, kun dekke utgifter = 3 kr til ammo). NOFs formålsparagraf sier at man skal verne om fugler og naturen rundt oss. Det er helt riktig å bruke tid på å opparbeide seg kunnskap til den gang man virkelig trenger det, men hvis man plukker frem kalkulatoren, så vil man nok se at det er andre områder man kan jobbe med hvis målet er å redde flest mulig fugl. Kommentarene fra "Forundret" som jeg leser ovenfor er derfor faglig sett velbegrunnet. Det "Forundret" glemmer å nevne er at mange av kattens byttedyr tortureres til døde. Dette er ikke kattens feil (det bør nevnes), men eierne som med overlegg slipper sine kjæledyr ut. I siste instans er NOF den som er ansvarlig for å følge opp formålsparagrafen. Spørsmålet blir da; hvorfor er NOF så engasjert for noen få sjøfugl som drepes av olje og ikke millioner som går med som følge av huskatter? "Forundret" stiller et viktig spørsmål.

1998 (28.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Bruk kalkulator i fugle og dyrevern

Man vil snakke om 3 - 5 000 000 fugler tatt av katt pr år i Norge for de som kun evner å tenke på fugl. De resterende 10 - 12 000 000 byttedyrene er arter som våre fugler har interaksjoner med (feks som byttedyr). I artikkelen i VF fra 1990-tallet var estimatet 3 000 000 fugl. Det er utdatert ettersom antallet katter har økt vesentlig (den gang var det katt i 300 000 husholdninger, nå er det alvorlig mange flere katter).

1998 (28.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fanatisk kattehat!

Katter har vært holdt som husdyr her i tusen år uten å påvirke fuglebestandene! Skal man lete etter trusler mot fuglene så får man se i egne menneskelige rekker! Det er der skadene mot vår natur kommer fra! At man utpeker katten til syndebukk, som ikke har en stemme til å forsvare seg selv, og edog går inn for å sette dyremishandling i system ved båndtvang eller innesperring av katter, ja det er grenseløst feigt, umoralsk, nedrig og totalt uakseptabelt! Jeg gjerne skulle sett noe av disse ideènes opphavspersoner satt i samme konsentrasjonsleirregime!

Det er flott at man arbeider for fuglenes vel og ve, men det er langt derfra til å forville seg inn i denne slags fanatiske tunnellsyn!

Problemstillingen som er konstruert henger overhode ikke på greip, og det vil ikke under noen omstendigheter kunne legitimere dyremishandling som båndtvang og innesperring av katter er!

Ja det er for mange katter, men det er tragisk for deres egen del, og det må man gjøre noe med ved sterilisering/kastrering. Katter blir sett på som gjenstander man kan bruke og kaste og medfører utrolige lidelser for disse dyrene hvert år! Tragisk at fanatiske kattehatere heller enda mer bensin på dette bålet!

Til dere som henger dere opp i at katten piner byttet...det er ikke spesiellt unikt i naturen. Både ulver, bjørner, løver eller ROVFUGLER for den slags skyld, kan gjerne starte å spise på byttet før det er dødt. Det er vel like grusomt det, eller er det en god posjon dobbeltmoral inne i bildet her? Poenget er at slik er naturen og det kan man ikke stille seg til doms over! Alle arter har en like stor rett til eksistens! Og igjen, katten har levd her i lang tid, så å snakke om at dette er en fremmed art, eller at den PLUTSELIG har blitt en så stor trussel mot fuglelivet er like skrullete begge deler!

Men det er visst en typisk menneskelig dårlig egenskap å legge skylden over på andre som ikke kan forsvare seg selv. Det skjer hele tiden i forbindelse med all naturødeleggelse (plutselige eller lange trender) VI mennesker selv er skyld i!

ALLE dyrenes venn! (30.09.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fanatisk kattehat!

Jeg lurer på hvor fanatismen ligger her......

Det er et beklagelig faktum at nest etter habitatødeleggelser er forvillede katter den viktigste årsaken til TOTALUTRYDDELSER av fugle- og pattedyrarter på verdensbasis. Dette gjelder særlig bestander på små øyer der katten er blitt introdusert. Dette er godt dokumentert i tallrike vitenskapelige publikasjoner, så vær snill å akseptere fakta alle kattevenner. PUS er en alvorlig trussel mot det biologiske mangfoldet. Selvsagt har det bestandsmessige konsekvenser i mange tilfeller, noe som også er godt dokumentert i mange studier. Mange av våre småfuglarter er i betydelig tilbakegang, det hjelper ikke at vi har over en million introdusterte rovdyr i form av katter, som forsyner seg uten hensyn til hvilke arter som er sjeldne og hvilke som er vanlige. De ca. 5 millionene småfugler og småpattedyr som kattene tar på årsbasis i Norge, er dessuten et underestimat. Det baserer seg kun på antall registrerte katter. I tillegg kommer et meget høyt antall villkatter, ingen aner hvor mange slike som finne si Norge. Disse er utvilsom mange ganger mer effektive jegere enn huskatter, siden de må jakte for å overleve.

Undertegnede arbeider på ringmerkingssentralen. Gjett hva som er den viktigste dødsårsaken for småfugler som blir rapportert til sentralen?

Mvh,

Alf Tore Mjøs (01.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fanatisk kattehat!

Jeg ser at noe av det viktigst for katteelskere er å få kastrert sin gode venn Pus. Dette synes jeg er spesielt artig og viser nok at de som jobber i disse dyrevernforeningene nok har rotet rundt litt lenge i grøten uten impulser utenfra. For mange av oss biologer er det liten forskjell på om man kastrerer et individ eller avliver det. Den som kastrerer sin gode venn Pus har uansett tatt fra dyret meningen med livet (som er å reprodusere, jf Darwin og kampen for .....). Jeg er ganske sikker på at dersom Pus fikk velge selv, så ville den beholdt nøttene sine og hadde den evnet litt høyere tenkning ville den ikke lenger vært venner med sin eier. Katteeierne selv er nok de som er mest jævlige med Pus. Også er de faktisk så egoistiske at de er villig til å holde et dyr som de er nøtt til å kjønnslemleste for å ha det gående rundt i omgivelsene. Avliving er langt bedre. Da slipper man også å se disse patetiske menneskemodifiserte skapningene gå rundt ute. Skulle jeg hatt en katt, skulle jeg ihvertfall ikke tatt fra den retten til å være slik DNA har befalt den.

1998 (02.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Katter

Katter er et fremmedelement i naturen som uten tvil tar mye fugl lokalt, spesielt på trekkfugl-lokaliteter der fuglene er sliten. Men er helt enig i at plagen er relativt beskjeden ift menneskelig utarming av naturen.

Vi har en dyrevernlov her i landet som skal sikre at alle dyr har det bra. De som kaller seg dyrevenner bør være opptatt av at katter blir kastrert og tatt godt vare på (gitt mat og varme) av omsorgspersonene sine. Mye lidelse for kattene og mange fugleliv kunne vært spart dersom dyrevernet stod høyere i kurs her i landet, og antall løs- og villkatter ble redusert.

Programmer for kastrasjon/sterilisering, vaksinasjon og ID-merking av kjæledyr, og obligatorisk ID-merking er en god ide.

Martin Eggen (01.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

De tar det som forsøker å hekke i hagen min (ikke bare slitne trekkfugler), også de som hekker i kassene. Minst tre katter inspiserer kassene i hekketiden. Jeg kan ikke lenger dyrke min fugleinteresse der jeg bor. Jeg har plantet naturlige treslag og busker som gir gode forhold for fuglene, men det er nok bare tøys da alt går med anyway. Trolig er det et dårlig råd fra NOF å lage til hagen fuglevennlig. Da trekker man mange hekkepar inn i ulykka. Tostene ligger smurt utover marka nesten hver natt om sommeren. Ser ikke annet enn spurv som lykkes med hekking. Problemet her er at det er de som bor rundt meg som bestemmer hvordan jeg skal ha det i hagen. Synes Eggen det er riktig? Den som slipper ut katten er ansvarlig for dyrets herjinger. Jeg har derfor lite til overs for fuglefolk som eier katt. De bør ihvertfall holde kjeft hvis noen vil felle noen måsepar eller noen hundre trost på en frukt/bær plantasje. Jeg er med deg i at alle tiltak hjelper. Å få ned antallet er hovedmålet, men det har vært snakket mye om dette de siste 11 årene. Ikke noe har hjulpet så langt. Jeg er derfor skeptisk (og noe oppgitt). Men nå finnes det heldigvis mange kattehatere i Norge og mange av dem driver praktisk naturforvaltning.

1998 (02.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Det siste du skriver der stikker vel hull på ethvert forsøk fra din side til å virke nogelunde seriøs! Ikke bare propaganderer du for kriminalitet og potensiell lidelse for katter, men også lidelse for den eller de som måtte eie katten og kanskje elske den som et fullverdig familiemedlem. Kanskje er det et barn som elsker denne katten over alt på jord og har den som sin beste venn!

Din uttalelse minner meg forøvrig om enkelte rovdyrhatere som i sitt tunnellsyn utilslørt legitimerer illegal jakt på rovdyr, men som selvfølgelig ALDRI har utført dette selv eller vet om NOE SOM HELST KONKRET.

Perspektivrikt og intelligent....

Alle dyrenes venn (03.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Selv om "1998" argumenterer i grenseland av det de fleste vil stå inne for, så er opplevelsen reell nok for mange av oss. Det må være legitimt å stille spørsmål som:

1. Hvorfor skal jeg måtte akseptere at naboens katt jakter fugler i MIN hage, når jeg ønsker å ha den fri for katter?

2. Hvorfor skal det være tillatt å la katten gå løs, når det ikke er tillatt å slippe andre kjæledyr ut i naturen?

Kan "Alle dyrenes venn" svare meg på det?

Alf Tore Mjøs (03.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

1. Hvis du er så intolerant at du ikke tåler katter i din hage, så får du sette opp et gjerde som holder dem ute. Denne verden her er til for alt levede som eksisterer i den, også det enkeltpersoner av arten mennesker skulle finne på å mishage. Har man et problem som grunner i intoleranse for andre levende vesener, ja så får man ta det problemet på sin egen kappe, ikke gjøre det til "den andres problem". Det er nok av folk som ikke tåler rovdyr og dermed rovfugler også, som krever å få dem fjernet fra Norsk territorium eller går til det skritt å skyte dem ulovlig. Uansett om det skulle dreie seg om husdyr eller ville dyr, så er det er NØYAKTIG det samme prinsippet som ligger bak, og det er et uakseptabelt prinsipp.

Det er noe grunnleggende forskrudd i den tanken at enhver skal kunne "rydde" verden (MIN verden MIN hage Min min min...) og redesigne den etter egen personlig smak. Egentlig er det elementer av fascisme i bunnen av en slik tanke. Det er klart at vi ikke kan innrette verden etter slike regler.

Trenger man å bygge seg en glasskule som man kan holde fri for alt man ikke liker, ja så får man gjøre det da.

2. Katter har vært holdt som husdyr her i landet i minst 1000, så alt gnålet om "fremmed art" er totalt uten hold. I alle disse årene så har kattene levd fritt til å komme og gå til/fra sitt hjem slik katter skal gjøre etter sin natur.

På alle andre fronter når det gjelder husdyr så går trenden i retning av MER frihet for dyrene....selvsagt gjør den det. Det er heldigvis lov å lære og utvikle seg. Det har heldigvis skjedd endel siden Descartes tid.

At enkelte miljøer går i stikk motsatt retning og endog tar til orde for båndtvang eller innesperring av katter, og dermed ren dyremishandling, blir selvsagt fullstendig absurd. Det er et slikt resultaten man kan få hvis man graver seg altfor langt ned i sin egen navle/sitt eget lille felt med skylappene på og antennene skrudd av for alt annet.

Det vi virkelig har et problem med her i landet, det er folks respektløse holdninger til katter. Disse holdningene er skyld i at mange katter dumpes hvert år når deres eiere ikke gidder å ha dem lenger. Dette resulterer i utrolig mye lidelse for kattene i og med at de blir gående som villkatter, noe som igjen resulterer i en masse "uønskede"kattekull osv.

Det hadde faktisk derfor vært i alle disse kattehaternes egen interesse å bite i seg sitt hat og heller bruke sin energi på å spre respekt og positive holdninger til katter.

ALLE dyrenes venn (03.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Jeg foreslår at "Alle dyrenes venn" tar et lynkurs i biologi og selverkjennelse.

At det har vært katter her i 1000 år betyr INGENTING i evolusjonær sammenheng. Våre fugle-og dyrearter har ikke noen bedre beskyttelse mot katten i dag av den grunn, katten er og blir et fremmedelement i norsk natur og således et meget stort forvaltningsproblem. DET er den biologiske/forvaltningsmessige virkeligheten. Det har ikke noe med fascisme å gjøre, det kalles REALISME.

Det er vi som IKKE vil ha katt i hagen, som er navlebeskuende med skylapper på? Det er VI som må bygge gjerde for å holde katten ute? Hvorfor skal JEG ta utgiften som følger med å holde DITT husdyr borte fra min hage? Hva med å ta ANSVAR??? Beklager "Alle dyrenes venn", men ditt egoistiske kattedesigede verdensbilde gidder jeg ikke forholde meg til. Katten er DITT ansvar, hvis den er til sjenanse for andre så må du selv bære ansvaret for det.

Det handler ikke om å være intolerant ovenfor katter. Det handler om å være intolerant for det faktum at småfugler drepes i store antall av DITT husdyr. Det er jo helt absurd at du kaller deg "Alle dyrenes venn", når du egentlig gir en god blankle f.... i alle andre skapninger så lenge katten din får utfolde seg fritt.

For oss som arbeider med naturforvaltning til daglig, er katten et forvaltningsmessig problem som vi må forholde oss til på biologiske premisser. Når den kommer ut i naturen, forårsaker den stor skade. Det er ikke mer dyrplageri å holde andre katten inne eller i bånd, enn å holde andre husdyr innesperret. Hunder og ildere har også lyst til å løpe rundt og jage, det kan vi dessverre ikke tillate. Jeg beklager "Alle dyrenes venn", men jeg er mer venn med de 10+ millioner fugler og dyr som drepes av katt hvert år, enn med de kattene som tross alt ikke har noe i norsk natur å gjøre. Hvis du mener jeg er fascist av den grunn, så får jeg heller leve med det. Men jeg tror du er på villstrå når du argumenterer for hvem av oss som er "Alle dyrenes venn".

Alf Tore Mjøs (04.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Jada, jeg visste jo at å skrive til kattens forsvar på NOF sine sider var som å banne i kjerka. Temperaturen på ditt siste innlegg viser jo det med all tydlighet. Her er det tydligvis tråkket på noen ømme punkter.

Jeg skal avstå fra igjen å kommentere endel av det du skriver som er rent vås og kun et resultat av navlebeskuende tunnellsyn. Det er klart at det kun blir hakk i plata da.

Jeg skal nøye meg med her å ønske deg en riktig fin dag!

ALLE dyrenes venn (04.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

"Alle dyrenes venn" er tom for argumenter og går over til å bare slenge dritt, ser jeg. Patetisk å avfeie andres argumenter som "vås og navlebeskuende tunnelsyn". Du gjør intet for å tilbakevise mine skriverier på en saklig måte, med referanse til pubilserte fakta. Som fagbiolog kan jeg dokumentere hver eneste påstand jeg har fremsatt, men jeg mistenker at "Alle dyrenes venn" ikke er interessert i den dokumentasjonen. Tror ikke jeg bruker mer tid på denne debatten nå, det blir omtrent som å diskutere evolusjon med +en fundamentalistisk kristen - nytteløst og meningsløst.

Alf Tore Mjøs (04.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Men hvilke konstruktive forslag har du for å møte problemet? Katter og hunder er de husdyrene folk har knyttet seg mest til og slik vil det nok alltid være. Et ansvarlig kattehold bør ta utgangspunkt i BÅDE respekt for katten og for fuglen. Sev er jeg katteeier, men har også vært medlem av NOF. Kattehatere som "1998" har vi ikke bruk for. Kun ved saklig informasjon og gode lover kan disse problemene løses.

Helge Waaler (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Til Helge Waaler: "Kattehatere" som du kaller dem, er et produkt av et uansvarlig kattehold, som bl.a. har gitt oss en stor bestand av villkatter. De er også et produkt av at DU lar din katt gå fritt til sjenanse for dem som IKKE vil ha katt. Det kan være både hensyn til egen hage, til dyreliv rund i nabolaget, eller hensyn til at egne barn skal slippe å pådra seg Toxoplasmose, Cryptosporidium, Giardia eller ringorm fra sandkassa. Mange er allergiske for katter. Jeg registrerer at du ikke har bruk for slike som 1998....men det har JEG. Jeg har kjent "1998" (Nå Tore Chr. Michaelsen) i mange år, og vet at han som biolog har satt seg mer inn i denne problematikken enn noen annen jeg kjenner, jeg har mao mer bruk for han enn noen annen i forhold til å kjøre denne debatten så lenge det er nødvendig. Det vi IKKE har bruk for, er flere tankeløse katteeiere som slipper katta løs på norsk natur. Dette handler ikke om kattehat, det handler om respekt og omtanke for fuglelivet, dyrelivet og mennesker som ikke nødvendigvis ønsker å ha katter rundt seg. Både du og "Alle dyrenes venn" prøver febrilsk å spore diskusjonen inn på ANDRE faktorer som kan være farlig for fugler. På hvilken måte skulle det være konstruktivt for debatten? Du kan ikke sette naturlig predasjon foretatt av rovfugler opp mot predasjon forårsaket av introduserte kjæledyr. Det blir bare for dumt.

Alf Tore Mjøs (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Man kan alltids finne nok av propagandadokumenter hvis man vil starte en krig vet du Mjøs! Det vil alltid finnes stoff man kan bruke for å fremme enhver tenkelig personlig krig, konspirasjon eller vendetta!

Jeg ser det tydligere enn noen gang, hva jeg har tenkt i mange år, at det skulle vært et mye større innslag av filosofi og etikkundervisning innenfor ethvert akademisk fag! Det vil kunne fungere som nødvendig ballast og sikre at man fortsatt klarer å tenke store tanker og beholde perspektivene selv om man graver seg langt ned i en fagspesialitet.

ALLE dyrenes venn (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Til alle dyrenes venn: Når du kaller vitenskapelige artikler i referee-behandlede tidsskrifter for "propagandadokumenter", da vet jeg ikke hva jeg skal si til deg lenger.... du er ikke mottakelig for fornuft uansett.

Alf Tore Mjøs (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Jeg tror ikke personen som kaller seg Alle dyrenes venn faktisk har forstått at han/hun er ansvarlig for kjæledyret sitt og de lidelser dette dyret påfører norsk fauna. Det vil være en langt bedre død for norske dyr om det ble drept av ugler, rev o.l. De misshandler ikke dyrene slik som katten. Hvis du er katteeier, så er du ikke mye dyrevenn hvis du slipper katten ut.

Videre tror jeg "Alle dyrenes venn" skal være klar over at mange ikke gidder å ha katter i hagen sin og handler der etter. Dette kan lede til mye lidelse også for katten. Noen kan foreksempel legge ut mat/melk og blande i to Paracet eller annen sterkere smertestillende (da gir pus seg for godt etter hva jeg har hørt). Dessverre vil ikke fanatiske katteeiere høre på de som ikke vil ha katt overalt. Da ender det med mer diskrete metoder, som feks Paracet (som er enkelt og uproblematisk for de fleste og middelet kan kjøpes i de fleste dagligvarebutikker). Jeg vil ikke anbefale dette da det er ulovlig og lite humant og dette er bare for å illustrere hvor ille det kan gå i slike konflikter, også for pus. Man skal ikke glemme at problemet ligger hos eierne og ikke katten (den er en uskyldig tredjepart). Å gi eierne Paracet har lite for seg, men en dose økologi servert på enkel måte hadde nok vært gunstig (og jeg håper også "Alle dyrenes venn" tåler litt humor i denne diskusjonen - selv om personen kanskje ikke helt har forstått hva økologi faktisk er). Jeg tror nok det kan se ut som "Alle dyrenes venn" virkelig er en av disse fanatiske sprø kattedamene, men her kan jeg ta feil. Jeg tror dog jeg har rett siden hun (han?) blander sammen økologi med facisme.

Ellers skulle jeg hatt tak i en bok, jeg tror den handler om de tidlige biologene som også hadde forstått hvor ille kattens herjinger kunne være. Der henger drepte katter på stativ slik som vi henger opp laks i Norge - på ett av bildene i boken - kattene henger i flere rekker og høyder (en god dag for biologene vil jeg tro). Jeg tror det er fra Australia, der de fremdeles har en god kattepolitikk (tar den med alle midler). Er det noen som vet hva boken heter?

1998 (04.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

1998:

Du er grenseløst patetisk når du først beskriver bestialske og kriminelle metoder og deretter forsøker å kommunisere at det ikke er anbefalt.

Enhver idiot kan forstå hvor du vil hen med den strategien. Det er klassisk strategi for bl. annet endel hjernedøde skademennesker som hater rovdyr i dette landet, og blir jevnlig spredt av en sensasjonshungrig presse.

Ditt innlegg gir grunnlag for politianmeldelse.

ALLE dyrenes venn (04.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Rent bortsatt fra at overskriften etterhvert begynner å ligne på en reklamekampanje for et av regjeringspartiene (har de noe om katter i partiprogrammet sitt, mon tro?), så mener jeg å erindre at utgangspunktet for denne debatten var oljekatastrofen ved Langesund? Denne debatten har vel sporet av så mye at nye innlegg om katter bør få overskriften "KATTASTROFE". Men mine tanker om katter versus fugl får dere aldri offentlig!

mvh sjøloppnevnt sporskifter:

Per Inge Værnesbranden (04.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Hei igjen Alle dyrenes venn!

Poenget mitt var at det er folk som deg som for andre til å gå til ekstreme handlinger og at katteelskere som påtvinger andre deres kjæledyr, samt en masse halvville katter, også må ta ansvar for at folk ikke tør å gjøre det humant (feks feller/avskyting i all offentlighet). JEg tror de fleste er klar over den medikamentelle metoden som jeg nevnte ovenfor. Dette sa jeg for å gjøre deg og dine klar over hvor langt folk er villige til å strekke seg og at dine holdninger får folk til å gjøre ting diskret (jeg regner med dere ikke kjenner til disse metodene). Og når du blander inn politi osv, så viser vel det hvor rett jeg har; det nytter ikke å debattere med deg, ha en annen mening enn deg og du vil ikke ta noe ansvar for at når man påtvinger andre katter som de ikke ønsker, så lider katten også til syvende og sist. Hvis jeg hadde som mål å komme med propaganda for ulovlige metoder, så hadde jeg nok heller innledet denne diskusjonen med akkurat det og helt sikkert nevnt en masse andre metoder. Jeg tror også du skal være klar over at det er mange som setter katter i samme bås som rotter og andre introduserte arter (det er ikke dyrets utseende som avgjør). Hovedforskjellen etter min mening er at katter kan man få tak i og avlive på en human måte i Norge, det kan man ikke med rotter. Når man likevel ikke makter å bli kvitt katter på lovlig måte (blant annet fordi katteelskere friker ut), så ender det hos enkelte med at de tar ulovlige metoder i bruk. I Australia, der problemet er for stort til å komme over med humane metoder, har de valgt å strekke seg vesentlig lenger. Det har jeg også full respekt for, men jeg mener altså ikke at dette bør anvendes i Norge, selv om man skal diskutere metoder for avliving og vurderer gift som mulig lovlig metode i fremtiden (noe jeg vel også gjorde helt klart i mailen; jf lite humant).

Hvis du likevel skulle velge å anmelde dette, så sender jeg mine personalia til webmaster for disse sidene (mail: frode@birdlife.no) - da blir det enklere for deg og politiet. Grunnen til at jeg er anonym (slik som du) er at jeg har spennende erfaring med katteelskere fra før. Jeg sa den gang at alle forvillede huskatter burde avlives (noe jeg mener enda). Damen sa da: "Rører du katten min, så dreper jeg deg". Denne kommentaren har kommet til å prege min oppfatning av kattefriker (en ærlig mening som møtes med dødsdom :-)

Hilsen det hjernedøde skademennesket (eller hva det var du kalte folk som er uenige med deg i innlegget ovenfor).

1998 (04.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Ja det var vel noe av det gløggeste jeg har hørt 1998: "Nei du skjønner, jeg liker ikke holdningene dine så du tvinger meg derfor til å bli kriminell" "Jeg kan bare ikke noe for det altså, hvis jeg ikke får det som jeg vil og du endrer holdninger, så er du skyld i at jeg blir kriminell"..

......Jeg tror ikke dette trenger videre kommentar!

Forøvrig så passer det meg utmerket at du skader saken din på den måten!

ALLE dyrenes venn (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Jeg sa ikke at du tvinger meg (jeg føler ikke meg tvunget til noe), men at du skremmer mange fra å tørre å ta diskusjonen og fremme ønske offentlig, om å redusere antallet katter. Grunnen til at jeg lar meg provosere (noe som jeg regner med er ditt formål når du snakker om banne i kirken) er at det påvirker min mulighet til å glede meg over naturen der jeg bor. Ringmerking er utelukket, og jeg finner ikke dyreliv igjen i hagen min. Siden kattene er eiet er det lite jeg kan gjøre og må bare finne meg i dette. Mitt ønske er å kunne velge selv om jeg vil ha andres kjæledyr i min hage. Jeg vil heller ha spissmus, fugler, frosk og andre naturlige arter. Det samme gjelder i naturreservater o.l., der katter også gjør betydelige innhugg.

Hvis noen synes jeg er for arg i debatten, så er det fordi det er få andre ting som gjør meg mer hissig enn katteproblemet, og jeg blir fryktelig lett å provosere (særlig når folk stiller opp til debatt for å banne i kirka). Når jeg tenker på antall dyr som misshandles til døde av katter, så blir jeg oppgitt. Og jeg hater slett ikke katter, men jeg synes det er en tragedie når de får gå ute. Hvis det ikke har kommet klart frem, så mener jeg at alle dyr (også katter) skal avlives på en human måte (som jeg nevnte i ett tidligere innlegg; katten er en uskyldig tredjepart). Hvis dere oppfatter meg som en kattehater, så beklager jeg det, men mener selvsagt at ingen katter bør gå fritt ute og at en av de viktigste oppgavene i dyrevernsammenheng - er å få til en slik løsning. Hvis det er kattehat, så får det så være

Tore Chr Michaelsen (forhenverende 1998) (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Ja, hvis du mener at alle katter skal sperres inne eller gå i bånd eller utslettes fra Norges territorium, så er du definitift en kattehater. Når du propaganderer for kriminelle metoder som vil forårsake store lidelser for både katter og deres eiere så er du definitivt en fanatisk kattehater!

Jeg syntes forøvrig det er påfallende og snodig at en person som driver med aktiv ringmerking samtidig er så opptatt av fuglers lidelser.

Jeg tror nok ikke fuglene føler mer dødsangst når de blir fanget av en katt enn når du fanger dem i nettet ditt slik at de blir hengende å dingle hjelpeløst i sjokk. Den angsten avtar sikkert ikke når digre deg nærmer seg og fanger fuglen med bare nevene, holder den fast, henter fram en stor tang og klyper fast en metallring rundt benet. Du har sikkert ikke noe imot å forlenge dens lidelse og dødsangst ved å holde den fast i bena litt til sånn at du behørig kan forografere fangsten din. Kanskje vil du måle og veie litt også i samme slengen.

Men, det var vel noe med dette perspektivet selvfølgelig...

ALLE dyrenes venn (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Jeg beklager denne siste feiladresseringen om ringmerking! Den var selvfølgelig myntet på Alf Tore Mjøs!

AlLLE dyrenes venn (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Ny korrigering! Jeg ser ved nærmere ettersyn at både Alf Tore Mjøs og 1998 bedriver eller ønsker å bedrive ringmerking! Min kommentar om ringmerking er derfor adressert til dere begge!

ALLE dyrenes venn (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Men da er det vel greit med rovfugler som hakker fugleunger til døde, antar jeg?

Helge Waaler (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Vet ikke om denne var myntet på meg, men ja! Selvfølgelig stiller jeg meg ikke til doms over naturlovene. Det er nettopp mitt store poeng. Som du ser over har jeg allerede nevnt dette før.

Det var nettopp det jeg gjorde at poeng av fordi enkelte mener at den lidelsen katter påfører er verre enn annen lidelse. Det er den selvfølgelig ikke! Når man går inn i det faktum at dyr faktisk spiser hverandre i naturen og at det ofte kan skje at måltidet begynner før byttet er dødt, så er det grusomt i seg selv, men slik er naturen, det kan man ikke stille seg til doms over! Kan nevne at jeg er aktiv naturverner og svært engasjert i rovdyrenes rett til eksistens!

Men det går heller ikke an, som enkelte tydligvis ser for seg, å påstå at f.eks ringmerking er MINDRE lidelsesfullt/gir mindre dødsangst for fuglene enn eks å bli fanget av en katt!

Jeg forsøkte å påpeke noe jeg oppfatter som dobbeltmoral fra enkelte her på forumet!

ALLE dyrenes venn (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Jeg skal ikke bestride at fugler sikkert føler angst når de blir fanget for ringmerking. Men du glemmer en liten detalj: De er fremdeles levende når de har fått ringen på, og angsten slipper fort taket. Ikke helt det samme som å bli fanget og spist av en katt, altså? Du er enig i det, Alle dyrenes venn"?

Ringmerking har jo også et formål, nemlig å fremskaffe kunnskap om fuglebestandene som er helt nødvendig for å foreta en fornuftig forvaltning.

Ringmerking gir også kunnskap om dødsårsaker. Den desidert viktigste døsårsaken for småfugler rapportert til ringmerkingssentralen, er "Tatt av katt".

Alf Tore Mjøs (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Jeg vil også si at jeg faktisk syntes litt synd på deg hvis du opplever et biologisk dødt eller utarmet nærmiljø!

Men det har nok neppe noe med katter å gjøre, men heller med biotopen å gjøre ser du!

Kan fortelle at jeg selv bor i en stor gammel hage i et sammengengende større område med mange slike hager. Dette ligger ned til et vann. Mange av hagene er ca. 100 år gamle og der eierne ikke har frisert for mye er det en masse store trær, frodig buskvegetasjon, naturlige høystauder/urter osv, samt mye rotete partier i de mer fuktige delene ned mot vannet. Slik ser min hage ut også. Jeg har bl. annet en diger gammel hegg som er som en magnet for fuglelivet. Kort sagt: Her er det ypperlige leveforhold for en lang rekke fuglearter, og det viser seg i et yrende fugleliv året rundt. Her er det OGSÅ mange katter som har sine hjem (bl. annet hos meg), slik det har vært her i hele dette strøkets historie. Her er det ingen tegn til utarming av fuglelivet, tvert om er det som sagt et mer yrende fugleliv her enn mange andre steder.

Denne kombinasjonen er bare et faktum jeg syntes hørte hjemme i denne debatten!

ALLE dyrenes venn (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Vel, fuglene kommer de, men det går ikke så bra med ungene og hekkeforsøkene. Og ringmerking kan jeg ikke bedrive, selvfølgelig (det er mitt ansvar når fuglene henger i nettene). Jeg tror Professon John Altringham sier dette best (engelske forhold) i boken British bats:

"Regretably, the family cat is a major conservation issue. Given that 7,5 million of these predators are turned out into our gardens and countryside every day and night, and another million feral, and therefore hungrier, cats roam the country,, it is inconseivable that their impact can be anything other than substantial and detrimental". Han henviser til den siste store studien på katt vs naturlige arter i UK. Han spør videre: "Why do most conservation organisations tiptoe around this issue? Is it too much to ask that cats, like dogs, be given less freedom to roam?" Nå er det ikke like ille i Norge, men dyrene har nok en betydelig effekt på dyrelivet der de forekommer (og de forekommer i høye tettheter mange steder). Jeg har forstått at Alle dyrenes venn ikke aksepterer slike påstander. Jeg forstår ikke hvorfor. Siden jeg nå har fått roet meg litt ned (og falt tilbake til det mer sakelige), spør jeg: Hvorfor tror du ikke på det fagfolk sier? Hvem synes du Alle dyrenes venn, er ansvarlig for at det drepes og misshandles millioner av norske dyr og fugler som følge av frittgående katter? Er katteeieren fritatt? Er det ingen sin feil? Katten slippes ut med overlegg og jeg synes derfor det er ett rimelig spørsmål. Jeg mener jo (dette er helt sakelig fra min side) at det er få faktorer som skaper så mye lidelse hos norske dyr som huskatten (forvillet/tam). Synes du det er ok at feks en markmus blir lekt med til den dør av dine katter? Jeg lider selv når jeg ser slik dyremisshandling. Jeg føler meg feig når jeg ikke gjør noe når slikt skjer feks på min egen eiendom. Jeg håper du ikke er så sint på meg at du ikke svarer (håper du forstod at jeg tok på meg min del av ansvaret for at ting ble usakelig, noe også andre debattanter påpeker), for jeg ønsker virkelig å forstå slike ting. Jeg hadde nok heller sett at musa fikk gå til en naturlig predator som ikke leker seg med byttet. Katten gjør jo dette (bla for å unngå skade på seg selv har jeg lest), men kan ikke selv klandres (den er ikke et tenkende vesen slik som oss). Katter er mange steder den vanligste predatoren. Synes du det er ok? Jeg synes det var usakelig av deg å sammenligne ringmerking med å bli misshandlet til døde av en katt. Mener du virkelig dette eller sier du dette fordi du er opptrekt?

Tore Christian Michaelsen (ikke lenger anonym som 1998) (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Joda Tore Christian Michaelsen. Det går helt utmerket med hekkeforsøkene her. Jeg følger mange kull hvert år fra de ligger i reiret til de er selvstendige langt ut på høsten!

Resten av det du skriver er stort sett de samme snevre gjentakelsene du visst ikke klarer å løsrive deg fra! Det har jeg kommentert ferdig!

ALLE dyrenes venn (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Vel, jeg kan jo selvsagt nevne at det faktum at katten har eksistert her i over 1000 år alene tilbakeviser påstanden om at katten er en alvorlig trussel mot fuglelivet. At det sånn ca de siste 100 år er kommet er rekke menneskeskapte faktorer som har virket svært negativt inn for fuglene og som gjør dem mer sårbare for faktorer de har tålt utmerket i svært lang tid, det er en annen sak!

Å utpeke katten som hovedsyndebukk og ta til ordet for ditto uakseptable tiltak er det samme som å si at vi må skyte ned sel og skarv langs kysten fordi de spiser så mye fisk av fiskebestander som VI mennesker har drevet rovdrift på!

Det er og blir moldbotenkning, dog med potensiellt livsfarlige følger for ofrene! Helt uakseptabelt!

ALLE dyrenes venn (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

Greit Alle dyrenes venn. Vi er nok svært uenig i det meste (med unntak av at det fødes alt for mange katter i Norge) og jeg (og sikkert du) blir bare mer irriterte av å fortsette samtalen. Det for holde for denne gang for min del.

Beste hilsen;

Tore

Tore Christian Michaelsen (tidl. 1998) (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katter

"Heldigvis mange kattehatere"??? Jeg trodde det var katteeierne du ville anklage? Dine holdninger trenger vi ikke - de gir ingen konstruktive løsninger.

Helge Waaler (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hva dreper flest småfugler?

Finnes det noen overslag over hvor mange småfugler som dør som følge av gift i hage- og jordbruket? Vil tro at dette tar livet av langt flere småfugler enn det kattene gjør, og kan være årsaken til at blant annet gråspurvene er blitt fåtallige.

Fugle- og kattevenn (04.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva dreper flest småfugler?

Det stemmer at miljøgifter oppgis som en viktig potensiell årsak til nedgang i gråspurvbestanden. Det er også en kjent trend at fugler tilknyttet kulturlandskapet er i tilbakegang på grunn av endrede driftsformer i landbruket. Ellers har jo fuglene langs kysten det temmelig tøft. Ikke så merkverdig når vi mennesker soper havet tomt for deres naturlige føde. Hubroen har store problemer med kraftledninger...osv osv..

ALLE dyrenes venn (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva dreper flest småfugler?

Jeg kan vel også føye til at rovfugler er langt mer effektive enn katter ...

Helge Waaler (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva dreper flest småfugler?

....men langt mer fåtallige og i tillegg en naturlig del av faunaen.

Alf Tore Mjøs (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva dreper flest småfugler?

Enig i det, men jeg ville bare vise at fuglene selv også er effektive (og brutale) fuglejegere. Når det gjelder naturlig del av fauna eller ikke, var det irrelevant i akkurat det spørsmålet ...

Helge Waaler (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva dreper flest småfugler?

Pussig at du skulle nevne akkurat gråspurven. Man har nemlig gjort grundige studier i Storbritannia for å undersøke hvorfor arten går tilbake. Av en samlet bestand på 49 millioner individer i 1997, ble 26 millioner tatt av katt (dette året). Katten mistenkes, ikke uventet, å være hovedårsaktil at gråspurven går tilbake i Storbritannia.

Jeg antar at dette store forskningsprosjektet blir avfeid av "Alle dyrenes venn" som vås fra ende til annen, utført av snevre forskere med tunnelsyn. Nuvel, her er i alle fall referansen for dem som ønsker å utvide sin horisont (eller få mer tunnelsyn).

www.ndoc.org.uk

Alf Tore Mjøs (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva dreper flest småfugler?

Det er intet som tyder på at dette er et stort problem i Norge, da hadde man oppdaget det. Det ville resultert i døde og døende svaler, spurver, pilfink, sanglerke mm. i kulturlandskapet og på gårder. Revtangen ornitologiske stasjon opererer midt i det mest intensivt drevne jordbruket i Norge, på Jæren. Kondisjonen på de kulturmarkstilknyttede artene som grønnfink, gråspurv og pilfink som vi merker store mengder av hvert år er det intet å si på, og disse bestandenne virker å være i vekst.

Bruk av mye farligere insektmidler i f.eks. Afrika er imidlertid et problem for en del trekkfugler, men vi kjenne rikke omfanget av dette.

Alf Tore Mjøs (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hva dreper flest småfugler?

Er dette virkelig et problem i Afrika? Med et så primitivt jordbruk, få mennesker og et enormt kontinent er vel ikke giftbruk utpreget på dette kontinentet? Så for et par år siden at verdens minst forurensede land stort sett alle lå i Afrika (Skal prøve å finne linken). Er mye mer bekymret for giftbruk i Europa enn i Afrika. Flertallet av norske trekkfugler trekker heller ikke sør for Sahara.

Rune Hallbjørn Jensen (07.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fuglevennlig hage/katter

Hos oss herjer naboens katter hele året, de fanger, piner og dreper byttet. Jeg har vært i dialog med eierne, noen holder dyrene inne om natten, spes. i juni hvor det er mange trostunger på bakken. Dessuten holder vi oss våkne og passer på til vi er totalt utslitt. dette har pågått i mange år, stadig flere har katt. Noen eiere har satt på liten bjelle i halsbåndet. Har forsøkt å komme i konstruktiv dialog. har ringt kommuneadvokat og viltnemd. Jeg ønsker ikke katter på min eiendom pga fuglelivet som vi vil beskytte. Men det er ingenting jeg kan gjøre, det holder ikke juridisk. Har forsøkt med katte avviser i sprayform, hjelper ikke ,de flytter seg bare lenger bort. Har noen et konkret råd? Vil for ordens skyld opplyse om at jeg også er en dyreelsker og har reddet mange katters liv og hjulpet dem både her hjemme og i utlandet. Det er de mette kattene som har et godt liv som herjer mest, de dreper alt, river av vingene og leker med dem før fuglen endelig får slippe...Hva kan gjøres?

Marianne Fagerstrøm (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fuglevennlig hage/katter

Hvis det virkelig er noen som kan pine fuglene før de dør så er det vel rovfuglene selv. Jeg vet ikke om du Marianne har sett en ribbeplass etter en rovfugl noen gang. Det er nemlig IKKE sånn at alle disse fjærene og kroppsdelene nødvendigvis er røsket av offeret etter dets død. Det er nemlig IKKE sånn at rovfuglens klør nødvendigvis perforerer brystet til offeret og påfører en rask død. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett dette i min egen hage. Hvordan spurvehauken røsker av fjær for fjær, vingedel etter vingedel, vinge for vinge fot for fot eller kjøttstykke for kjøttstykke mens offeret ligger der å skriker i i dødsangst og smerte.

Men nå kan det jo hende at du gjør endel for å holde rovfuglene unna hagen din også.

ALLE dyrenes venn (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fuglevennlig hage/katterHallo, alle dyrenes venn!

Ja, ribbeplasser har jeg noen ganger i hagen. Det er forholdsvis enkelt også å se forskjell på om det er katt eller rovfugl som har vært på ferde. Men dette observerer jeg dessverre i min egen hage spes. om vinteren. Har besøk av både spurve- og hønsehauk, dessuten falk. Jeg forsøker å være tilstede under foringen, men det er vanskelig praktisk siden det om vinteren blir så tidlig mørkt. Svarttrost og rødstrupe som overvintrer får mat før vi går på jobb om morgenen, julekake,eplebiter og rosiner som har ligget i olivenolje natten over. De kommer ned på bakken mens det ennå er mørkt og vi står og passer på. Ellers har vi en stor flokk duer og ofte invasjon av småfugl litt sent på vinteren, mais, villfugl og solsikke, duene kommer ned om det ikke er rovfugl i nærheten og jeg venter på stedet til de letter. Ellers har vi 6-7 steder hvor vi forer. Jager rovfugl, og duene selv om jeg fornemmer rovfugl. dette lykkes som oftest. Jeg har opplevd spurvehauk som mistet en stor, kraftig due, hann og som deretter kom tilbake og druknet fuglen ved å sette foten på hodet og holde den under vann.....Brutalt. Men dette bør ikke være en diskusjon om sammenlikning og krangling om hva som er verst. Vi må se på mulighetene for å kunne handle der det er mulig på en etisk forsvarlig måte .

V.h. Marianne

Marianne (07.11.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Katt/fugl til Mjøs

Se innledningen min lenger nede.

Som jeg har nevnt, finnes det ikke juridisk hold for å fjerne andres katter fra egen hage. Man må komme i dialog med eierne. Det er likevel et stort problem som plutselig blir MITT, mens eierne unnslipper. Hvordan skal jeg kunne sette opp et gjerde på ca lengde 2mål? Her er det mange rådyr og andre dyr man må ta hensyn til. Katteeier må selv ta ansvar. Kan noen med kunnskap om dette komme med konstruktive forslag?

Dessuten: Er det noen som vet hva som skjer med de ca. 2000 individene registrert etter Langesund-tragedien? Er fuglemottaket fremdeles aktivt? Kan vi få litt informasjon, kjære NOF? Hva med de individene som ikke får hjelp, de må vel få slippe på en eller annen måte, hvem tar seg av dette? Er det kun registrering som er viktig nå?Hvem samler inn fugler for vasking og rehabilitering nå? Er det fortsatt behov for folk?

Marianne Fagerstrøm (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katt/fugl til Mjøs

Jeg er klar over at det ikke finnes juridisk hold for å fjerne andres katter fra egen hage. Jeg har ingen gode forslag til hvordan man skal gå frem annet enn en langsiktig målsetning om at det skal bli forbudt å sleppe katter ut i naturen.

Nå vil nok "Alle dyrenes venn" beskylde meg både for å være fascist og at jeg tar til orde for dyremishandling. Jeg vil svare med å påstå at katteeierne har et ansvar for at ders husdyr ikke påfører skade på fauna, andres eiendom eller helse. Hvordan de gjør det, er egentlig deres problem.

At dette ikke er "moldbotanker og tunnelsyn" (ja, bare kom med det... har hørt det før....) kan illustreres ved å se på hva som skjer i Australia. Etter at ca. 40 arter fugler og pungdyr er utryddet eller nær utryddet av de millioner av huskatter som har spredd seg over hele kontinentet, har forslag om total utryddelse av huskatten fra hele kontinentet vært opp til debatt helt til topps i parlamentet. Noe totalforbud er foreløpig ikke innført, men det har vært gjennomført lokale utryddelseskampanjer hvor man har introdusert virus som tar knekken på kattene. 75% av Australias innbyggere vil ha katten fjernet fra kontinentet.

Undersøkelser i Australia har også konkludert med at huskatter som har et hjem, tar livet av gjennomsnittlig 25 fugler/dyr i løpet av et år. Forvillede katter, derimot, er en helt annen historie. Disse må jakte for å overleve, og hver villkatt tar så mye som 1000 fugler/dyr i løpet av et år. Det er noe å tenke på, langs kysten vår finnes det tusener av øyer som har enorme tettheter av hjemløse katter. Og det er nettopp dette med tetthet som er hovedproblemet med katter - når katten får mat hjemme og ikke blir utsatt for "kampen for tilværelsen", blir tettheten av katter mange ganger høyere enn det man finner som en naturlig predatortetthet noe sted i naturen. Derfor blir også predasjonspresset på småfugler og småpattedyr mange manger så høyt som i et naturlig økosystem. Dette er godt dokumentert i tallrike publikasjoner i refereebehandlede tidsskrifter, eller "Propagandadokumenter" som "Alle dyrenes venn" kaller den slags litteratur.

Jeg tror vel at de fleste i Norge ikke helt er klar over hva katten kan føre med seg, og at litt folkeopplysning kan føre til at mange ser på pus med litt mer skepsis. Foreløpig har vi kun diskutert hvilken innvirkning katter har på lokal fauna. Hva med de sykdommene barnet ditt kan få med seg fra sandkassa? Katter ser jo på sandkasser der småbarna leker som en gigantisk dass, noen de fleste småbarnsforeldre i borettslag kan skrive under på. Mange synes nok dette er litt ekkelt, men er de også klar over at avføringen de legger igjen kan gi barna Toxoplasmose, Cryptosporidium og Giardia? Ta DET opp med naboen neste gang du ber ham om å fjerne kattemøkka fra sandkassen. Jeg for min del vil ikke risikere verken fuglelivet og dyrelivet rundt meg, eller barnas helse. Det tok mange år før man fikk gjennomslag for at ikke-røykere skulle slippe å bli offer for røykernes laster. Før eller siden tror jeg også vi vil få gjennomslag for at man skal slippe å ha uønskede kjæledyr/skadedyr i nabolaget, når det tross alt kan dokumenteres at det følger mye negativt med kattene.

Alf Tore Mjøs (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katt/fugl til Mjøs

Sankasseeierne får ta sitt rettmessige ansvar for kassene sine ved å dekke dem til når de ikke er i bruk! Hvis de ikke gidder det så får de også la vær å syte!

Når det gjelder smitte så er det jo utrolig mye smitte som kan spres med fugler da! Huttetu og fy a meg hva skal vi gjøre med det da tro? Enkelte sammenligner faktisk duer og måker med rotter. Det gjør nå ikke jeg, men det var bare til opplysning!

ALLE dyrenes venn (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katt/fugl til Mjøs

Javisst, vi har forstått det nå. Det er vi ANDRE som ikke har katt, som alltid må ta ansvar for at DIN katt ikke skal ødelegge noe eller smitte noen med sykdommer. For det er jo ikke DITT ansvar, nei? Hvordan er været ellers i bakvendtland?

Jepp, noen ville fugler kan spre smitte de også. Men det er meget sjelden at det dokumenteres smitte til mennesker her i Norge, det siste jeg kan erindre var et salminellautbrudd på Herøy på 90-tallet. Men nå var det katten vi diskuterte denne gangen.

Alf Tore Mjøs (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katt/fugl til Mjøs

Heisan!

Rart at akkurat du skal nevne det der med bakvendtland!

Kattehatere og motstandere vil selvfølgelig drevet av sin avsindighet lete med lys og lykter etter alt de kan bruke i sin krig! Når de finner noe vil de gjøre det som står i sin makt for å blåse det opp i astrale dimensjoner. Det er vel en ganske presis beskrivelse på veldig mye av den antikattpropagangaen som er servert her!

Husk at fugler driter overalt Mjøs, absolutt overalt! Det er ikke lett å ha noe kontrollpå de nei! Det kan nok være at noen på et eller annet tidspunkt ser det som et så stort problem at de bestemmer seg for å gå til krig mot fuglene! Og siden vi lever i kontrollfetisjismens tid med hysteri for alt om potensiellt i en fjern fantasi kan skade oss, ja så kan det jo hende at disse antifuglekrigerne får gjennom sitt krav. Det finnes et uendelig antall hysterikere og fanatikere der ute, ikke bare kattehatere, så dette er nok også en virkelighet for noen! Da hadde du i det minste fått deg noe mer vettug å bruke tiden og energien din på!

ALLE dyrenes venn (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katt/fugl til Mjøs

Ingenting som er sagt fra min side er blåst opp til "Astrale dimensjoner". Alt kan dokumenteres og er hentet fra vitenskapelige tidsskrifter, som er nøytrale i sitt forhold til katter og fugl.

Alf Tore Mjøs (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katt/fugl til Mjøs

Hei Marianne!

Jeg har brukt mye tid og penger for å sikre hagen min mot katter. 1 m høye gjerder som innesluttes i hekk (tar noen år) kan ha en effekt, men det synes som de finner enn løsning på dette også etterhvert. Videre kjøpte jeg et el-gjerde tilpasset katter (mindre strøm slik at dyrene ikke får skader og kortere avstand mellom linjene). Også dette kan ha en effekt, men jeg klarte heller aldri å løse problemet når jeg brukte dette gjerdet - kattene kommer seg inn et eller annet sted. Videre har jeg kjøpt flere ultralyd apparater som skal skremme katter, men disse har beskjeden / liten effekt. En av disse ultralydene reklamerer med å være den beste på markedet (husker ikke navnet) og henviser til en vitenskapelig publikasjon, men når man leser testene på denne, viser det seg at den har liten til moderat effekt. Den siste jeg selv testet selges i Jula-butikkene. Ingen av de seks kattene reagerte nevneverdig (på pakningsinnlegget springer de avgårde). Jeg testet at både frekvens og styrke var god vha ultralyd-måleren som jeg har og analyserte dataene. Alt virker som det skal, men dyrene reagerer altså ikke og ble værende. Jeg har gitt opp. Informasjon om katten som smittespreder utover spontanabort gjør at jeg fjerner sandkassen også. Der er det hyppig katteskitt og ungene får dette på seg (og lekene i kassen). Har ikke tid til å drive overvåking av den heller (det finnes en grense for hvor mye innsats man kan avsette til katter). Jeg håper Mattilsynet tar hensyn til slike ting også, men dessverre tror jeg at man som ellers i verden, favoriserer det søte/pene. Da spiller det liten rolle om katter skader mennesker eller dyr.

Tore Christian Michaelsen (12.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Alle dyrenes venn om ringmerking

Jeg vil benytte anledningen til å invitere "Alle dyrenes venn" på besøk til Revtangen Fuglestasjon, slik at du kan få et innblikk i hvordan ringmerking foregår, og hvorfor dette arbeidet er nødvendig for å skaffe kunnskap som forvaltningsapparatet trenger. Det er synd at du skal gå rundt med et så skrullete inntrykk av en virksomhet som slett ikke er slik du frykter.

Da kunne vi fått se hvem du er også, du som nå er den eneste som føler trang til å skjule deg bak pseudonymer.

Alf Tore Mjøs (05.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Katt og smittespredning

Alf Tore Mjøs har et godt poeng når han nevner katten som smittekilde for diverse parasitt og virussykdommmer. F.eks. ved et større utbrudd av fjærkreinfluensa ville jeg ikke være bekymret for hverken å ha fuglebrett eller kasser hengende rundt om, men omgang med pus er en helt annen greie. Katta vil være den største risikofaktoren ift å få smitten fra syke fugler og dyr, inn i hus, og overført til unger og folk. Må folk ha katt som kjæledyr så bør de skaffe seg en "innekatt".

Tomas Aarvak (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katt og smittespredning

Katten er nok ikke noen større fare enn andre elementer i naturen som i seg selv er proppfull av alskens skumle basseluske. Katter med et avsvarlig hjem bringes dessuten jevnlig til veterinær og man har derfor mye mer kontroll på hva katten evt. skulle bære med seg enn andre dyr.

Hvis man anstrenger seg litt så kan man nok finne et uendelig antall måter man kan bli angrepet på av skumle usynlige fiender, "hvisomatte dersom atte alle disse faktorene skulle spille sammen og kanskje over tid danne et helt spesiellt mønster".. Egentlig trenget man overhode ikke å gå ut engang. Det holder at man stikker hodet litt for langt inn i et kjøleskap som har vært vertskap for en litt uheldig prosess.

Men denne form for tenkning er vel kanskje ikke oppskriften på et godt og harmonisk liv!

Det finnes ikke "innekatter" Aarvak! Det begrepet brukes om katter som mennesker sperrer inne mot deres natur, ergo uakseptabelt dyreplageri! De eneste tilfeller der dette er greit er når katten selv vil, og det kan være i tilfeller med katter som har blitt forlatt en gang, levd et hardt liv med mye lidelse eller traumer ute og blitt veldig utrygge i sitt naturlige element.

ALLE dyrenes venn (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katt og smittespredning

Innekatt? tja, norsk huskattforening bruker begrepet innekatt (norskhuskattforening.net), og søk på Google gir 24700 treff, så da så.

Tomas Aarvak (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katt og smittespredning

Katter dreper eller skader alvorlig ca 30 barn hvert år i Norge, noe som gjør frittgående katt til overlegent det dyret i Norge som forårsaker flest dødsfall og alvorlige skader!

Jeg ble i dag oppmerksom på diskusjonen her om katter skal slippes løs og få lov å gå fritt. Jeg synes tallene nevnt av Mjøs og andre om antallet fugler og andre dyr som pines til døde av vårt introduserte kjæledyr er vel begrunnet. Katt kommer antagelig på svartelista over uønskede dyr i naturen på grunn av dette, med god grunn etter min mening. Innekatt og katt i bånd på samme måter som vi kontrollerer hund er selvsagt intet problem, det er vel ingen som mener hund skal få jage bakkelevende fugl, rådyr og sau fritt hele året.

Men for oss mennesker er det et forhold som har vært lite belyst og som er verd noen ord, synes jeg: Frittgående katter forårsaker død eller alvorlig hjerneskade på ca 30 barn hvert år, i følge Folkehelseinstituttet. Dette på grunn av katteparasitten Toxoplasma gondii som de fleste katter er infisert av, det er en encellet organisme med en forbløffende virkning på sine ofre.

Folkehelseinstituttets statistikk:

Barn født pr år i Norge er godt over 60 000 pr år

Ca 90% av alle gravide er smittemottakelige, ca 55 000 pr år

To promille av disse blir virkelig smittet, 109 gravide pr år

Smitten overføres til barnet i ca 1/3 av tilfellene, dvs 36 fostere smittes

Barn dør eller hjernen skades: 29 hvert år dokumentert.

Dette er det som oppdages og registreres som skader eller død på grunn av katteparasitten, her er nødvendigvis mørketall. Flere har sikkert abortert eller barnet har hjerneskader hvor man ikke oppdager eller tenker på at dette er årsaken. Registrering av dette ble stoppet i 1995.

Frittgående katter forårsaker derfor overlegent flest dødsfall av dyr i Norge. Tidligere trodde jeg det var storfe eller hest, men én kvinne ble sparket i hjel av ku i 2008 i Norge og en mann i Sverige i 2007 osv, førte til store oppslag i avisene. Traktor er langt farligere. En hund drepte en gutt i 2005 i Brasil, store oppslag over hele verden.

Pus som pisser på naboens trapp er bare ubehagelig men ikke farlig. Men når katten sprer eggene til parasitten overalt er det en fare for at vi får den i oss. Parasitten er årsak til zoonosen med navn toksoplasmose som dreper mange ufødte barn hvert år og gir mange hjerneskade. Dette problemet forsvinner langt på vei om katter holdes under kontroll slik som hunder. Slik det er nå, er det nesten umulig for gravide å sikre seg mot abort forårsaket av katt. Toksoplasmose er i tillegg en meget stor (største?) årsak til abort hos sau og grunnen til at katt ALDRI må inn i sauefjøset, at sauer bør gresse langt vekk fra gårdstunet pga katten osv.

Katteparasitten Toxoplasma gondii har katt som hovedvert, dvs den kan bare formere seg i katt og det er katt som sprer eggene. Parasitten er avhengig av en sekundærvert (mus, sau, menneske) som så må bli spist av katten igjen for å kunne fullføre sirkelen og igjen formere seg. Parasitten kan også vandre mellom sekundærverter, som hvis vi spiser dårlig oppvarmet sauekjøtt hvis sauen er smittet av parasitten fra katt – da vil parasitten vandre fra vår mage/tarm og vandre rundt i oss til den kapsler seg inn i vårt kjøtt. Vi blir litt syke av parasitten, men ikke alvorlig for voksne. Men for førstegangssmittede gravide er dette alvorlig.

Denne faren er svært viktig å bli oppmerksom på. For hvordan kan gravide i Norge beskytte sitt barn mot abort eller psykisk hjerneskade / utviklingshemming / blindhet / døvhet / schizofreni slik det nå er? Hun kan ikke klappe en katt, siden de slikker seg i rumpa og sprer cystene utover i pelsen. Hun kan ikke spise spise reddiker eller salat selv om de er kjøpt i butikk, er skylt eller hun ikke har sett noen katt i kjøkkenhagen på lenge, fordi cystene overlever 18 måneder i fuktig jord. Hun må vaske seg på fingrene hver gang hun har tatt i ungers hender, gress hvor katter har rullet seg osv fordi vi hele tiden har ufrivillige og ubevisste bevegelser opp i ansiktet og munnen. Cystene kapsler seg inn i vårt kjøtt og blir der til vi dør, i håp om at vi skal bli spist av en katt. Det skjer jo ikke så ofte i Norge, men i våre forfedres historie har jo mange aper blitt kattemat for leopard, jaguar og tiger og derfor er vi tilpasset som sekundærverter. Smittede musehjerner påvirkes også kjemisk av parasitten slik at de blir mindre redd for kattelukt og derfor medvirker til at parasitten lettere kommer tilbake til hovedverten katt - våre hjerner påvirkes antagelig på sammen måte når vi blir smittet. Skulle vært artig å se en undersøkelse på om usmittede mennesker synes kattepiss på trappa er mer ufyselig enn hva smittede synes?

Det som trenges er kontroll av katter på samme måte som vi har på hunder: ID-merking for å kunne returnere løse katter tilbake til eier er viktigst som første tiltak. Nye katter bør tilvennes et kontrollert liv fra de er unger, da venner de seg lett til det. En stor del av kattene i Norge er allerede innekatter (de fleste i by?) eller i bånd, disse er selvfølgelig intet problem. De er vanligvis heller ikke infisert med denne parasitten, slik at dette ikke er noe problem for hverken kattene eller fare for mennesker.

Referanse: Link www.fhi.no eller søk etter toksoplasmose på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no

"Det har for eksempel blitt vist at toksoplasmose, en parasittinfeksjon som skyldes nærkontakt med katter, øker risikoen for schizofreni."

www.forskning.no

mvh

Magne Flåten (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fugl og katt - ja takk begge deler

Debatten lider under et "enten katt eller fugl" standpunkt som ingen er tjent med. Diskusjonen må ta utgangspunkt i respekt for begge dyregruppene.

Jeg er enig med Alf Tore Mjøs i at det vil være gunstig å holde kattene mer innendørs. Dette er bra både fra fuglenes og kattenes synspunkt - fuglene slipper jegerne, mens kattene slipper farer som biler, rev, sykdommer, kattehatere, umodne barn som plager dyr osv.

Men et påbud om husarrest er ikke noen løsning. Katter trenger mosjon og bevegelsesmuligheter akkurat som andre dyr. Det må kunne kalles en rettighet. Katter har et naturlig behov for fysisk aktivitet, og dette må få en tilfredsstillelse. Båndtvang fungerer neppe for de fleste katter, fordi de har et annet bevegelsesmønster og en annen psykologi enn hunder.

I stedet bør kattenes bevegelsesfrihet BEGRENSES, ved at eierne holder dem inn om natten og under hekketiden, og i områder der de kan utgjøre en fare for bestanden (sårbare områder). Katter tar flere dyr nattestid fordi de da beveger seg over større områder. Dette, sammen med obligatorisk ID-merking, kastrering av hannkatter, kontroll med eierløse katter, opplysningskampanjer fra myndighetene m.m., er tiltak som vil være effektive og som samtidig ivaretar etisk dyrehold.

Det er uheldig at "kattemotstanderne" hele tiden blander eierløse katter med eide katter, og ikke lager et klart skille mellom dem når de argumenterer. Eide katter (huskatter) utgjør ingen trussel mot faunaen, etter det vi vet. Barratt (1998) konkluderer med at katter i etablerte boligområder ikke truer dyrelivet. Dette henger sammen med en stabilisering av områdene over tid. I nyetablerte områder, derimot, vil de trolig ha en negativ effekt, men denne effekten vil stabiliseres på et visst nivå.

Den samme konklusjonen finner vi i den australske rapporten om katter og faunaen, fra 2008:

"Management of cats in cities may not be seen as an issue of wildlife conservation because animals that live in cities, whether native or introduced, are generally common, adaptable species. With few exceptions, threatened species do not occur in or near cities and may not be directly at risk from domestic cats."

(Background document for the threat abatement plan, Australia, 2008)

Dette tyder på at økosystemene i boligområder tilpasser seg kattehold, hvilket vi også kan forvente ut fra evolusjonmessige mønstre. Mjøs sin modell om at antall katter øker, pga. mangel på naturlige fiender, holder ikke holder ikke helt, fordi katter er underlagt menneskelig utvalg og kontroll. Antall katter pr. husstand vil være noenlunde stabilt i et boligområde.

Når det gjelder tiltak overfor de eierløse kattene, er det viktig at disse har et etisk perspektiv. Det kan forøvrig nevnes at eierløse katter har en gjennomsnitts levetid på ca. 5 år - betydelig kortere enn en huskatt. Jeg har selv arbeidet for Dyrebeskyttelsen med innfanging, kastrering, sterilisering, registrering, avliving av syke katter, utplassering av foringsstasjoner, m.m. (Bergen). Uten at jeg kan støtte meg på undersøkelser, er det trolig at dette vil være effektive tiltak for beskyttelse av faunaen, hvis de var systematisert og organsiert av det offentlige. Dessverre må de gjøres av ildsjeler på fritiden. Merk: I et land som Australia vil dette være mye vanskeligere pga. store landområder og dessuten et gunstigere klima for overlevelse i det fri, slik at kattene kan holde seg unna bymessige områder eller boligområder.

Forøvrig kan det nevnes at det er helt korrekt som Alle dyrenes venn skriver at det er andre årsaker enn katter som er hovedårsaken til tilbakegang i fuglebestander. "Loss of wildlife habitat and fragmentation due to human development

are the leading causes of declining bird populations.", kan vi lese på Cats Indoors a campaign of American bird Conservancy egne notat om dette. Det samme kan vi lese hos Natrass (1998): "It is habitat destruction, which is the greatest threat to wildlife."

Katter faktisk kan ha en nyttefunksjon i faunen. Samspillet mellom katter og "meso-predators", dvs. dyr (f.eks. rotter) som også jakter andre pattedyr og fugler, er komplisert. Enkelte steder jakter katter slike dyr og forhindrer dermed at disse desimerer fuglebestanden fullstendig i områder hvor f.eks. rev ikke finnes. I tillegg er det ønskelig å holde rottebestanden ned av hygieniske årsaker i byer og boligområder.

Det kan være interessant å spørre "kattemotstanderne" om de kjører bil. Bilkjøring er nemlig årsak til mye større lidelse for dyr enn katter. I Danmark har oteren vært utryddningstruet, i Holland grevlingen, i Norge antaes det at 30 % av pinnsvinene omkommer i trafikken. Mange fugler dør også (en dansk undersøkelse fra 1997 oppgav 19 % av alle ihjelkjørte dyr som fugler) - sammen med en rekke andre dyr. Selv unngår jeg bilkjøring mest mulig - av dyreetiske hensyn.

Helge Waaler (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fugl og katt - ja takk begge deler

Takk for et langt godt innlegg, det er hyggelig å se at det er flere her som forsvarer katten (også)!

Det eneste jeg umiddelbart må si meg uenig i, er at det er greit å holde katter inne i hele hekkeperioden. Det er etter min mening ikke etisk akseptabelt dyrehold ovenfor katten. Hekkeperioden er i praksis mange måneder i strekk fra vår til sensommer eller tidlig høst. Det er nærmest halve kattens liv, og da ikke posjonert jevnt utover, men med brå overganger fra et fritt liv til plutselig å bli satt i fengsel i den perioden katten helst selv liker å være ute, snuse i alt som skjer i naturen eller bare ligge å varme seg i sola. At katter skal fratas et uteliv i disse lage periodene vil jeg nok aldri kunne ansees som etisk akseptabelt.

Men det å holde katten inne om natten i den mest sårbare perioden er en helt grei og god metode som jeg også har benyttet meg av. Det forhindrer jo også at kattene er ute i de aller tidligste morgentimer (som jo er veldig tidlig på sommeren) når fuglene er mest aktive.

ALLE dyrenes venn (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fugl og katt - ja takk begge deler

Hekkesesongen starter alt i januar. Gran, Furu og Båndkorsnebb forer ungene med konglefrø og dermed hekker de små tøffingene allerede da.

Rune Hallbjørn Jensen (07.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fugl og katt - ja takk begge deler

Jeg vil gjerne få legge til noe ganske så vesentlig i denne debatten! Nemlig at den Norske og Skandinaviske faunaen er tilpasset katter fra lenge før tamkattens inntreden.

Det finnes nemlig noe som heter Villkatt som i dag er utbredt over store deler av Afrika, Europa (inkl. det nordlige Skottland), Midtøsten, Kaukasus og deler av Asia.

Tidligere hadde Villkatten en betydelig større utbredelse og arkeologiske funn viser at den levde bl. annet i Skandinavia og Norge (men desverre! utryddet her nå).

Villkatten er som en litt stor huskatt. De tamkattene vi har i Norge i dag er underart av den Afrikanske villkatten.

ALLE dyrenes venn (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fugl og katt - ja takk begge deler

Waaler, du feiltolker sitatet fra Australia. Det som står der, er ikke at katten ikke utgjør en trussel mot fuglefaunaen i byene. Det betyr bare at denne delen av faunaen er gitt en lavere verdi i forvaltningsmessig sammenheng, fordi den består av vanlige eller introduserte arter. Denne situasjone er i tillegg spesiell for Australia, og gjelder ikke i Norge.

Du misforstår også mitt poeng om antall katter i boligområder. Jeg sier ikke at bestanden ØKER, jeg sier at man i boligfelt får en samlet predatortetthet som er mange ganger høyere enn i naturen. Du finner ikke 10-20 mellomstore rovdyr på 200 x 200 meter i naturen, slik du godt kan ha i en boligfelt med middels kattebestand. Det er dette samlede predasjonstrykket som gjør at bestanden av småfugl og pattedyr blir utarmet lokalt.

Det er ingen som er uenig i at habitatødeleggelser er den største trusselen mot dyreliv og fugleliv på verdensbasis. Det er nå også revnende likegyldig i denne sammenheng, for det er katten vi diskuterer nå. Når det gjelder ÅRSAKER til totalutryddelser av småfugl og smådyr på verdensbasis, så er katten nr. 2 på lista etter habitatødeleggelser. Et stort nok problem til å gi det stor oppmerksomhet, spør du meg.

Hvilke faktorer som er regnet som de viktigste for å forklare tilbakegang på bestandsnivå, vil variere fra art til art og habitat til habitat. Som regel er det en sammensatt årsak, men ofte har det vært mulig å peke ut hvilke årsaker som er de viktigste. Noen ganger er det habitatendringer (eks. i kulturlandskapet), andre ganger har katten faktisk vært hovedårsak, som f.eks. i tilfellet med gråspurvens tilbakegang i Storbritannia.

Dessverre er det slik at mange arter er i tilbakegang, om katten er hovedårsak eller man kan peke på alternative årsaker er ikke det viktigste. Det finnes ingen tvil om at katten i Norge årlig tar et 8-sifret antall fugler og minst like mange småpattedyr. Ikke alle mus er vanlige - jeg vet om en katt som i perioder kommer trekkende med vannspissmus nesten daglig. Vannspissmusa står på rødlista. Katten tar ikke hensyn til om byttedyret er en tallrik eller fåtallig art. En kan ikke bare avfeie slike tall, når de er jobbet frem av biologer i store forskningsprosjekter. Selvsagt har dette målbar innvirkning på mange arter, og selvsagt bidrar katten signifikant til den nedgangen vi ser hos mange arter i våre dager. Man kan ikke bagatellisere og bortforklare dette ved å peke på andre årsaker, enten det er bilkjøring eller miljøødeleggelser. Direktoratet for naturforvaltning må ta dette på alvor, og plassere katten på svartelista. I første omgang må alle huskatter merkes, og det må innføres restriksjoner på hvordan disse kan ferdes. Deretter må alle katter som IKKE er merket, fjernes fra norsk natur. Ikke kastreres og settes tilbake - de vil fremdeles jakte og spre sykdommer. Så begynner vi å nærme oss det som er normen for annet husdyrhold.

Alf Tore Mjøs (06.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fugl og katt - ja takk begge deler

www.forskning.no

ALLE dyrenes venn (07.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fugl og katt - ja takk begge deler

Hvis du leser det som er skrevet, så har man påvist høye konsentrasjoner av miljøgifter i gråspurven langs deler av kysten. Man har IKKE påvist at det er årsaken til tilbakegangen.

(07.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fugl og katt - ja takk begge deler

Takk for et greit og klart svar.

Nei, jeg feiltolket ikke sitatet fra Australia. Det står at utrydningstruede arter, med få unntak, ikke opptrer nær byene, og trolig ikke er utsatt i forhold til huskatter. Dette betyr logisk nok at katter i byene ikke utgjør noen trussel for bestanden som HELHET. Om dette forholdet gjelder i Norge også skal ikke sies sikkert (du vet kanskje mer), men undersøkelser fra Sverige tyder på dette (2-3 % av totalbestanden). Du har forøvrig selv brukt Australia som eksempel flere ganger ...

Habitatsødeleggelser - jeg kommenterte det fordi Alle dyrenes venn bemerket miljøgifter, endrede driftsformer i landbruket, overfiske og høyspentledninger - disse tingene kan bidra til habitatsødeleggelser og er derfor ikke uten betydning i det store bildet. Hvis et tilstrekkelig antall habitater bevares intakt vil katter dessuten utgjøre en mindre risiko for bestandene.

Når det gjelder katter som nr. 2 årsak av fugler og smådyr på verdenbasis, er dette diskutabelt. Det er ikke gjort verdensomspennende undersøkelser her. Mye tyder på at små og mellomsmå pattedyr, avhengig av artene, ganske sikkert har bilismen som fiende nr. 1 (jfr. tall for oter, grevling, pinnsvin i mitt innlegg over), deretter habitatsødeleggelse, og som nr. 3 rev og katt (hund noen steder, for noen arter). Når det gjelder fugler anslår Sören Svensson at omtrent like mange fugler blir drept av bil som av katt i Sverige - 3 %. (Svensson, 1998). De samme tallene har man kommet fram til i Danmark for fugler og bilisme, uten at jeg vet tall for antall fugler drept av katter.

Dette ikke for å bagatellisere katters "innsats" - det er på alle måter ønskelig med et så bra vern av faunaen som mulig. Jeg kan bare vise til det jeg tidligere har skrevet om tiltak her.

Når det gjelder ditt krav om avliving av alle ikke-merkede katter, er dette et forslag med flere betenkelige sider, og det er heldigvis blitt avvist av Stortinget. Det er eierne som må straffes, ikke kattene. Regelen bør være at umerkede katter med kjent eier merkes på eiers bekostning, og at umerkede katter med ukjent eier omplasseres, hvis mulig. I tillegg bør det gis bøter i første tilfelle.

Jeg tror ikke du har noen dokumentasjon på at avliving er et bedre virkemiddel i forhold til ikke-tamme, eierløse katter, enn de tiltakene jeg og andre har foreslått under norske/nord-europeiske forhold. Ikke-tamme, eierløse katter finnes i Norge og Norden i all hovedsak i bymessige strøk og boligstrøk der det er "mattilgang", og en viss ly og varme. I disse områdene er det relativt enkelt å ha kontroll over bestanden og gi individene verdige leveforhold. Til sammenlikning vil dette være tilnærmet umulig i f.eks. Australias enorme reservater, der ikke-tamme katter utgjør en stor stamme av retrogressive villkatter i uoversiktlige områder.

Samtidig må det sies at Stortinget ikke har laget en god plan for tiltak ovenfor ikke-tamme, eierløse katter. Kun når slike tiltak som jeg har nevnt tidligere (registrering, vaksinering, kastrerer/steriliserer dem, og mat- og søvnstasjoner) er offentlig organisert og lovfestet vil de bli effektive. Kattene vil jakte mindre, både fordi de er kastrert/sterilisert, og fordi de ikke er kronisk sultne, og de vil ha en bedre helse, og dermed spre færre sykdommer. Bestanden vil også gå ned. Samtidig vil dyrene få verdige leveforhold. De lever ellers elendige liv, i sykdom, kulde og sult. Ditt forslag tar ikke hensyn til dette siste aspektet (avliving gjør riktignok slutt på lidelsene, men før dette vil dyret oftest ha lidd i mange år).

Når det gjelder "normen for annet husdyrhold" går den mer og mer mot at dyr skal kunne bevege seg i det fri (frittgående høner, kyr og griser som får gå ute etc.), og at det taes hensyn til deres egenart. Så da er vi vel enige om at katter også bør ha krav på litt utetid, om enn mer begrenset enn det som er vanlig idag.

Dette får bli mitt siste innlegg i denne debatten. Takk for meg.

Helge Waaler (07.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fugl og katt - ja takk begge deler

Når jeg argumenterer for at eierløse katter bør fjernes fra naturen, så er det ut i fra at disse er å anse som en introdusert predator. Den er et fremmedelement på lik linje med mink og brunsnegl, og bør bekjempes deretter. For meg har den stedegne faunaen større verdi enn en introdusert art, det blir i mine øyne helt feil å ta større hensyn til katten enn til de byttedyrene den tar. For meg er regnestykket enkelt - når en forvillet katt tar flere hundre dyr og fugler i løpet av et år, så sparer man disse ved å fjerne ett eks. av en introduster art. IKKE ved å kastrere og sette den ut i naturen igjen, slik Waaler foreslår - da har man rangert katten FORAN fugler og småpattedyr i verdi, og det er jeg ikke med på. Det er i utgangspunktet ikke akseptabelt at husdyr, forvillet eller tamme, får drepe fugler og pattedyr som i utgangspunktet er fredet. Det er revnende likegyldig om det er i kattens natur eller ei - KATTEN HØRER IKKE HJEMME I NORSK NATUR og skal behandles deretter.

Alf Tore Mjøs (07.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Spørsmål

Har noen småfugler(vet ikke hva de heter,Asker) på taket som fikk ett nytt kull nå på høsten, fikk også i våres. Har tenkt å sette opp fuglelist før salg av huset.

Noen som vet ca hvor lang tid før de er ute/fløyet ? Har ikke lyst til å ta livet av noen. På forhånd takk

Knut (07.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Spørsmål

Du må nok klatre opp og se etter. Kanskje pilfink eller spurv. I alle fall 4 uker i reir. Lykke til!

Marianne (07.11.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fugl og katt - ja takk begge deler

Må virkelig si meg enig med det siste innlegget til Alf Tore.

Personlig har jeg nok undervurdert kattens negative effekt på viltet. Håper virkelig katter som ikke er merket blir svartelista og tatt ut av faunaen snarlig. Katteholdet i Norge er jo helt på siden av alt annet husdyrhold. Tror (ekte) dyrevenner og ornitologer kan ha en felles agenda her, siden det er nettopp dette "slappe" husdyrholdet som både tar mye fugl, og som gjør at mange katter ikke har det bra/blir tatt vare på.

Martin Eggen (07.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fugl og katt - ja takk begge deler

Tror nok ikke kattevenner og ornitologer kan jobbe så greit sammen etter den siste tidens fanatiske uttalelser fra sistnevnte gruppe!

At du har en trang til å omdefinere det etisk mest forsvarlige katteholdet, nemlig å gi katten muligheter til å få tilfredstilt sine grunnleggende behov, til "slapt" dyrerhold ja det viser jo bare at du har fundamentalt manglende kunnskaper om katt, mulig vet du heller ikke at det er nettopp slik katter har vært holdt her i over tusen år! At du tydeligvis har fastspikrede fordommer mot katter gjør jo ikke saken bedre. Du omdefinere jo i samme omgang årsaken til at mange katter lider ved å bli gående som villkatter. Det skyldes nok nærmest ene og alene endel folks grunnleggende holdninger til katter som noe de kan dumpe eller endog plage og mishandle som det selv passer dem. DET er den overveiende grunnen til alle de eierløse kattene!

Må si jeg definitivt ikke kan fornye mitt medlemsskap i NOF etter dette! Jeg var jo i tvil en stund fordi jeg nettopp visste at det var mye både katte- og hundemotstand blandt fuglefolk, men jeg hadde aldri forestilt meg at det var så skrudd!

Tviler også på om jeg gidder å bruke så mye mer energi på denne diskusjonen. Den var nærmest en kuriøsitet i fra starten av, og jeg har allerede brukt for mye verdifull tid og energi på denne parkerte fanatismen,som aldri kommer til å bli virkelighet likevel, kun oppe i fanatikernes hoder!

God bedring!

ALLE dyrenes venn (07.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fugl og katt - ja takk begge deler

Noe merkelig argument for å melde seg ut av NOF etter å ha fått servert på sølvfat såpass med seriøs begrunnelse for hvorfor kattehold slik det er i dag ikke bør fortsette, inkludert en rekke forslag til løsninger. Om du er venn med alle dyrene bør du ha i bakhodet at NOF driver fuglevern stort sett på andre områder enn dette med kattehold.

Selv bor jeg i by. Siden jeg var liten gutt har jeg drevet med fuglekasser, foring og funnet masse reir i grøntarealene rundt byen. Nesten ALLE frittliggende reir jeg finner blir predatert av katt. Det samme gjelder en stor del av fuglekassene. I kassene stikker katten labben inn gjennom åpningen og drar ut innholdet, eventuelt roter rundt i reiret til ungene er døde. Fuglebrettet mitt blir brukt som kontinuerlig rekreasjonssted for katter. Det stinker av kattepiss i hagene her og om natta blir jeg vekket av katter som skriker og sloss. Selv har jeg hatt katt. Det var en såkalt innekatt (perser katt) som ikke ville være ute. Den trivdes inne og gjorde ingen skade og led ingen nød. Den slapp til og med å være med på katteutstillinger... Jaktinstinkt fikk den stimulert med leker. Vil derfor oppfordre de som vil ha katt som kjæledyr til å skaffe seg slike innekatter i steden, så sparer du fuglelivet i nærmiljøet samtidig som du unngår unødig lidelse for katten med smitte, sår fra slossing, påkjørsler, sure naboer osv. Selv trives jeg bedre med en omplasert kanin enn katt nå. Du må huske på at ingen som argumenterer mot katter her inne vil katten noe vondt. Vi er også alle dyrenes venn, vi bare mener at kattehold bør gjøres på en annen måte både for kattens og fuglenes beste.

PKS (07.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fugl og katt - ja takk begge deler

Takk det samme........

Alf Tore Mjøs (07.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Katt er ikke bare katt

Forsiktig, takk. "... fanatiske uttalelser fra sistnevnte gruppe" er å strekke det uakseptabelt langt. Ingen i denne debatten har uttalt seg som representant for en homogen gruppe.

Mitt inntrykk av debatten: Den gir inntrykk av å dra alle katter over én kam. En kan ikke sammenligne kattehold i en storby med fjøskatter på en bondegård.

For å sette katten som smittebærer i proporsjon: Det dør 1000-1500 mennesker hvert år av vanlig forkjølelse. I Norge.

Håkan Billing (13.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Katt er ikke bare katt

Javel Håkan, selvsagt dør det mennesker av andre sykdommer. Mener du med det at 30 dødfall i mors liv ikke er alvorlig, og at dette tellet er akseptabelt? Skal vi som ikke har katt, akseptere den risikoen for at andre mennesker skal forbeholde seg retten til å ha et husdyr som skal gå fritt?

Alf Tore Mjøs (13.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Take Action!

Ser at mange har engasjert seg i diskusjoner i forbindelse med Full City forliset. Jeg synes det er synd at det er så liten interesse blant NOFs medlemmer for å engasjere seg i slike saker, og hadde forventet et langt større oppmøte i Langesund. Vi har nå mulighet til å forberede oss på neste ulykke (det trengs!). Jeg håper NOF har anledning til å følge opp dette.

Menneskelig påvirkning truer naturen (dermed fuglelivet) på mange måter, så det mangler ikke på områder å engasjere seg i. Det er dumt om dette skal føre til at vi ikke gjør noe i det hele tatt. På samme måte bør ikke mangelfull kunnskap være et argument mot å forsøke å utvikle ny kunnskap og bedre rutiner. Man vil alltid finne noe som er ”verre” eller ”mer nødvendig”, men det burde ikke hindre oss i å bidra der vi kan. Mange har i dag gitt penger til Care. Det vil slett ikke løse problemet med urettferdig ressursfordeling i verden, men det vil hjelpe noen.

Katteproblemet er noe det etter min mening er naturlig å engasjere seg i om man er interessert i fugler. Katter er trivelige skapninger, jeg har selv hatt et tosifret antall, men de hører ikke hjemme i våre økosystem. Jeg skjønner ikke helt at det kan utgjøre noen forskjell om katten bor i byen eller på landet så lenge den oppholder seg ute? Kanskje Håkan kan forklare meg hva du mener med det?

Hva kan vi gjøre med katteproblemet? Å kreve påbud om halsbånd med bjelle på alle ”huskatter” mener jeg kan være et uproblematisk og greit tiltak. Hva mener andre? Jeg mener også at tiltak for å få fjernet fremmede arter som skader naturen burde være mer prioritert (deriblant forvillede katter og mink).

Toxoplasmose er heldigvis noe man i dag blir gjort oppmerksom på gjennom svangerskapsomsorgen.

Anne Kolstad (18.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Take Action!

Ja, Anne, det skal jeg gjerne forklare :)

Forskjellen på å ha katt som kjeledyr og katt som nyttedyr er enorm. I jordbruksområder er de fleste naturlige predatorer borte, eller kraftig redusert. Det er den egentlige årsaken til at mennesket begynte med kattehold - en predator som samtidig trives i kulturlandskapet og nærhet til mennesker (katten søkte seg selv til menneskemiljøet, ikke pga. menneskene men grunnet kulturlandskapet). Katten var også lett å "forme" for bedre tilpassing (langt senere kom interessen for å forme katten til et kjeledyr). I et agromiljø er det andre betingelser for naturens biomangfold og balanse. Her finner man kulturlandskapets planter, insekter, fugler og pattedyr. De fleste av disse artene hører ikke hjemme i opprinnelig norsk natur. Men naturen formes og tilpasses etter hver art, og det gjelder også mennesket - vi er også en del av naturen, så vårt "unaturlige" kulturlandskap kommer vi ikke utenom.

Jeg skal ta et eksempel. Min søster hadde tidligere en liten gård, med biodynamisk odling, sauer, gjeiter og ekte frittgående tunhøns. En gård som dette er et takknemlig miljø for mus og rotter. Men det passer dårlig for et gårdsbruk hvis all mus fikk formere seg grunnet mangel på naturlige predatorer. Derfor hadde hun også fire fjøskatter, hvis eneste oppgave var å holde musebestanden nede. Ingen katt fikk være innendørs om natta, selv ikke på kalde vinternetter. Om ettermiddagen lå de gjerne i entreen og slappet av, men hver kveld ble de "kjørt på dør" for å utføre sin oppgave.

Et slikt gårdsbruk tiltrekker seg også et yrende småfugliv, og i tillegg ble det foret fra fuglebrett utenfor kjøkkenvinduet. Noen fugler endte sikkert sine dager i magen på en katt, men slikt skjer også i miljøer med naturlige predatorer. Gårdskatter erfarer fort at det er langt lettere å fange mus enn fugl (særlig hvis de ikke får være inne om natta!), og konsentrerer seg derfor primært om det. Hønsen klarte seg tålig bra fra kattene, men ble tatt av hønsehauk av og til – men slikt får man tåle, skal man bo nært naturen, var min søsters innstilling. Det var jo bare å la ett egg få utvikle seg til klekking så var bestanden regulert. Selvsagt har jeg besøkt gården mange ganger, og med det yrende fuglelivet som var der året rundt var det ingenting som tydet på at disse fire gårdskattene holdt fuglebestanden nede.

I miljøer som dette blir det galt å mene at katten skulle fjernes som fremmedart, når HELE det biologiske mangfoldet på en gård er formet av menneskehånd, og de aller fleste naturlige predatorer er borte. Å kreve at slike katter skal ha halsbånd med bjelle blir absurd; da får de ikke gjort jobben sin. Alternativet til katt blir å spre en masse gift for å holde nede musebestanden, og denne giften får også fuglene i seg, samt høns, sauer – og mennesker. Dessuten er det forbudt å drive biodynamisk og samtidig legge ut gift.

Derfor holder jeg fast på at en ikke kan sammenligne fjøskatter med kosekatter. Alle kattene på min søsters gård var for øvrig kastrert, slik at hun holdt kontroll over kattebestanden. Fire katter var passe utfra gårdens størrelse, og hvis en døde av alder eller ble tatt av reven, ble den umiddelbart erstattet med en ny.

Mattilsynet har ute en høring om forslag til forskrift om merking av katt. Svarfrist 1. desember:

www.mattilsynet.no

Håkan Billing (19.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Katten i fjøset

Et par kommentarer til Billing.

Hva mener Mattilsynet om å ha fire katter i fjøset? Toxoplasmose spres lett til f.eks. sauer, og til mennesker via sauekjøtt. Jeg var av den oppfatning at veterinærforskrifter helst så at katten ble holdt adskilt fra husdyr?

Det er ikke slik at "Naturen formes og tilpasses etter hver art". Du snur de evolusjonære prosessene på hodet - det er artene som tilpasser seg (eller ikke tilpasser seg, i så fall dør de ut) det livsmiljøet som finnes i et gitt område. Deri ligger litt av problemet - mange fuglearter har ikke rukket å tilpasse seg katten som predator, bl.a fordi de er genetisk programmert til å hekke på bakken.

Har man fire katter, bør man ikke gjøre vondt verre ved å trekke fuglene inn til gården. Da bør fuglebrettet bort.

Alf Tore Mjøs (19.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Mere katt

Jordbruk og biomangfold er vel i dagens praksis to begrep som sjelden bør nevnes i samme setning...

Ja, jeg forstår hva du mener nå Håkan. Katt er jo bedre enn gift... Og da er ikke bjellebåndet noen god løsning likevel. Men for selskapskatter burde det vært påbud. Utfordringen ligger vel i å håndheve ulike regler for ulike puser, det blir komplisert.

Min erfaring med katter er kun knyttet til landsbygda. Det høres ut som din søsters kattehold fungerer utmerket, og foregår under kontrollerte former. Det er dessverre ikke alltid slik det foregår. Skrekkeksempelet er jo at man ikke en gang vet hvor mange katter man har engang siden det slett ikke er alle som kastrerer kattene sine...

Merking med chip høres ut som et bra tiltak. Da blir det enklere å skille ut de hjemløse kattene, og katteholdet blir litt mer forpliktende. Slik det er i dag er det for lettvint.

NOF er ikke høringsinstans, men hva med å levere en uttalelse før 1. des. likevel?

Anne Kolstad (19.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Mere katt

Bjellebånd på katt er ikke akseptabelt. Å ha denne ringlelyden i øret konstant må regnes som lydtortur. Enkelte her kunne jo prøve det selv en stund.

ALLE dyrenes venn (19.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Mere katt

Kyr, sauer og geiter har hatt bjeller rundt halsen i århundreder, uten at det ser ut til at de blir verken torturert eller gale av den grunn. Mange katter har halsbånd med bjeller på i dag, uten at det finnes dokumentasjon på at de plages av den grunn. Påstanden om at dette er "lydtortur" reinspikket tull.

Alf Tore Mjøs (20.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Mere katt

HÅPER DU FÅR KRAFTIG TINNITUS, SÅ KAN VI SNAKKES

Tore (03.01.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Eterlysning av svar fra NOF - videre oppfølging av oljeskadd fugl

Det vises til spørsmå fra Marianne Fagerstrøm og Fuglevenn 24-09-09 om etterlysning av informasjon mht videre oppfølging/tiltak overfor oljeskadd fugl.

Hva er NOF,s event videre engasjement i denne saken?

Cathy

(20.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Eterlysning av svar fra NOF - videre oppfølging av oljeskadd fugl

Hallo, Håkan Biling

Du er på nett, kan du svare på vegne av NOF?

Marianne Fagerstrøm (07.11.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Retningslinjer for forum mangler!

Jeg registrerer at i denne tråden går det stort sett i "katte-problematkken", men innimellom kommer det spørsmål om operasjonen i Langesund som ikke har noe som helst å gjøre med det andre og alt dette er kommentarer etter den 6.oversikten av fugl som er oljeskadet etter Langesund. Altså det er kun et fåtall personer (de som etterlyser mer informasjon om hva som er NOFs videre engasjement i Langesundsaken) som faktisk holder seg innenfor temaet. Her burde det være en webredaktør som kan sortere ulike tema fra hverandre!

Jeg har et spørsmål til Marianne Fagerstrøm: Vasking av sjøfugl ble vel avslutta i midten av september (rett meg hvis jeg tar feil), men du sier altså at det er mye oljeskada fugl som er blitt sett etter dette?

Døde, oljetilsølte fugl som ble samlet inn er nå hos NINA (norsk institutt for naturforskning) i Trondheim for videre analyser. NINA skal jobbe videre med etterkantundersøkelser og vil overvåke de berørte bestandene i Telemark og Vest-Agder. De døde fuglene som er samlet inn skal brukes til å kartlegge herkomst for å kunne si noe om hvilke bestander som er rammet og i hvilket omfang. Men noe svar på dette får man vel knappest før neste sommer (muligens). For øvrig er det Havforskningsinstituttet som har ansvaret for miljøundersøkelsene i sin helhet. Se f.eks. her: www.imr.no Det gjennomføres Sjømatprøver, strandsoneundersøkelser, plankton og vannkjemi, marine pattedyr, anadrom laksefisk og konsekvenser for friluftsliv og reiseliv.

Håper dette var litt oppklarende for dere Marianne, Fuglevenn og Cathy, men NOFs rolle i det her får noen andre svare på.

sjøfuglinteressert (21.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Retningslinjer for forum mangler!

Tips: http://www.fugleforum.no/ er et veldig oversiktlig diskusjonsforum.

Jon Olav Larsen (21.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Retningslinjer for forum mangler!

Takk for svar, visste ikke at vaskingen var avsluttet. Det ble jo registrert minst 2000 fugl berørt av olje og også trekkfugler. Så mange ble ikke innfanget,jeg etterlyser hvilke tiltak som blir/ble gjennomført i forhold til de individer som ikke kunne fanges inn og som lider pga oljetilgrising.

Marianne Fagerstrøm (07.11.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Retningslinjer

Hensikten med kommentarene er at man skal kommentere selve nyhetssaken. At katteproblematikken har fått dominere i en tråd som omhandler sjøfugl er ikke ønskelig.

På den annen side mangler NOF pr. dags dato et eget debattforum med klare retningslinjer. Vi diskuterer nå i foreningen hvilken form debatt skal gå videre på nettsidene. Kanskje vil vi ende opp med et eget debattforum med en klarere struktur enn dagens kommentar-løsning. Men det får framtida vise!

Magne Myklebust (21.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Retningslinjer

Da kommentarfunksjonen ble opprettet ble det naturlig nok satt ned noen retningslinjer. Disse har alltid vært tilgjengelige her på www.birdlife.no, men de er ikke særlig synlige. Uansett, retningslinjene som er satt kan leses på denne siden:

birdlife.no

Som Magne skriver er hensikten at man skal kommentere de aktuelle nyhetssakene. Jeg skal få koblet ei lenke til denne siden, som er godt synlig der man poster nye kommentarer.

Frode Falkenberg (21.10.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble katteskit - hva holder katten på avstand?

Vi har singel i gården foran huset. Her har katten(katter?) funnet det passende å legge igjen sin avføring. De graver over etter seg, men skitten kommer opp gjennom singelen og under skoene når man trår i denne. Jeg har forsøkt med å dusje noe klorin eller salmiakk over de stedene som er aktuelle, men det holder kun et par dager, så har pus vært der igjen.

Hørte at en nevnte å spraie litt parafin eller terpentin på disse plassene men har anda ikke forsøkt dette. Har du noen andre råd til meg. Er litt fortvilet, da det er unger som går opp i dette og tar det med inn i huset. Takknemlig for råd og takker på forhånd.

(20.07.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: katteskit - hva holder katten på avstand?

Et middel som faktisk virker: Bruk Bergamottolje, noen få dråper i en sprayflaske og dusj så over området som kattene skal holde seg unna. Bruker dette på åkrene mine, og det virker. Men hvis kattene har problem med å finne alternative do, så spørs det? Legg merke til at kattene skygger unna appelsinskall etc.

Ellers til alt dette med at kattene tar fugler. Vil vi ha katter, lite mus og rotter og noen færre fugler, eller: Ingen katter og masser av mus og rotter og noen få flere fugler?

Christian Koksvik (17.03.2013)

Ny kommentarSvar på denne