Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Økt støtte til overvåkingsarbeidet ved NOFs fuglestasjoner»

NOFs fuglestasjoner på Jomfruland og Lista har i en årrekke overvåket norske fuglebestander gjennom trekktellinger og standardisert ringmerking. NOF har nå inngått en avtale der Direktoratet for naturforvaltning kjøper fuglestasjonenes overvåkingsmateriale for 2010 for 400 000 kroner.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Fantastisk!

Fantastisk -og vel fortjent!

Gratulerer :)

Anne Kolstad (03.06.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bra jobbet, NOF og Kjetil A. Solbakken!

Endelig! Endelig har Direktoratet for Naturforvaltning fått øynene opp for verdien av det omfattende materialet som gjennom flere 10-år er samlet inn takket være en kjempeinnsats av et imponerende antall amatørornitologer og frivillige ved våre aktive fuglestasjoner. Men "gjennombruddet" med en bevilgning på 400.000 kroner hadde neppe kommet uten langvarig og massivt press spesielt fra NOF, men også fra annet hold. 200.000 kroner til hver av fuglestasjonene Jomfruland og Lista er en knallstart, men det er å håpe at stasjonene i løpet av få år vil lykkes å få hevet beløpet opp til et nivå som gjør det mulig å fullfinansiere en stilling ved hver av de to stasjonene. Og da snakker vi trolig om et totalbeløp på opp mot en million kroner, kanskje noe mer.

Andreas Cleve, Skien (07.06.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Bra jobbet, NOF og Kjetil A. Solbakken!

Takk for hyggelig tilbakemelding Andreas. NOF vil sammen med fuglestasjonene og deres støttespillere jobbe videre med å bedre vilkårene for det viktige arbeidet som gjøres ved stasjonene i årene som kommer.

Kjetil Aa. Solbakken (08.06.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Veldig bra!

Jeg hiver meg på og gratulerer!

Vel fortjent!

Håper det kan dryppe litt på de stasjonene som ikke driver fullt så standardisert som de to store etter hvert også. :-)

Christer Jakobsen (08.06.2010)

Ny kommentarSvar på denne