Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Hvitkinngjess skutt i naturreservat»

For kort tid siden var et medlem av NOF vitne til at det ble skutt to hvitkinngjess i naturreservatet og Ramsarområdet Nordre Øyeren, Akershus. Jegeren påberopte seg retten til dette da grunneier hadde skadefellingstillatelse på to gjess per dag fra Fylkesmannen. NOF avd. Oslo og Akershus kommer til å anmelde forholdet.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble vedrørende ulovlig gåsejakt

myndighetene er vel i dag den største gruppen i Norge som driver med miljøkriminalitet i alle sammenhenger.Vindmøller småkraftverk - høyspentlinjer - veier i utmark og bygging der.Å bruke navn her er risikabelt om ein seinere vil noe hos myndighetene. Det har ein bekjent fått erfare

(17.09.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble forts tema ulovlig gåsejakt - NOF-engasjement

I tillegg til overnevnte "skadefaktorer" i "regi" av myndigheter/statlige bedrifter, så er det også en annen gruppe i Norge som også påfører fuglene stor lidelse og det er de som driver med jakt.

Iflg en undersøkelse fra Danmarks miljødepermentet -09 så skadeskytes ca 37% av fugleartene:

Det skytes årlig ca;

225ooo ryper

39ooo skogsfugl

7625o andefugl-skarv-måker

129oo grågjess

299oo nøtteskriker/skjærer

pluss xxxxx ærfugl mfl..

37% blir skadeskutt,og påføres store lidelser!

Det tillates av myndighetene våre "rekreasjons-jakt" på vår sjøfuglbestand som fra før av opplever sitt livsgrunnlag/vilkår som truet iform av overfiske,miljøgifter,oljesøl,skader av fiskeutstyr mm.m

I tillegg er det også et ukjent antall fugler som hver sommer blir overkjørt på våre veier, og som blir forstyrret i sin hekketid grunnet manglende respekt og kunnskap om Viltlovens bestemmelser.

Vi har også i sommer sett omtalt i media flere stygge mishandlingsaker om andunger og svaner mmm.

Så da lurer jeg på hvor er NOF sitt engasjement og interesse for å anmelde, engasjere seg i det "offenlige rom"på de overnevnte "miljøkriminalitetssaker". Våger man å utfordre "jeger-bestanden"?

Er det praksis at NOF eks er høringsinstans ved utbyggningsaker mm?

Hvordan forholder NOF seg overfor myndigheter og media mm for å få tll en holdningsendring/hensyntagen overfor vår sårbare fuglefauna?

Kalle Ankal (21.09.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Uansvarlige jegere

Jeg er selv jeger. Og rystes til mitt innerste av slike nyheter som her, som at en kongeørn nylig er funnet med hagl i vingene, og hillbilly gåsejegere som skyter alt som ser ut som gås uten å artsbestemme. Etter mitt syn er dette vandalisme, og har ingenting med jakt å gjøre.

Jeg jakter både småvilt og storvilt, og er mye ute i skog og fjell. Artskunnskap og inngående kunnskap til hvordan hver art lever er både givende og skulle være en selvfølge. All jakt er lovregulert, og hver jeger har et stort ansvar. Å løsne skudd mot et levende dyr uten sikker artsbestemmelse er uetisk.

Jakta er viktig for mange nordmenn og har lange tradisjoner. Å sitte ved bålet med kaffekopp og høre harelosen gå, eller gå i fjellet med engelsk settern ute etter ryper gir uforglemmelige og fine naturopplevelser. Å se elgen komme forbi post, men så holde igjen skudd fordi det er feil dyr (alder/kjønn), er også en glede, fordi det gir en egen følelse å være dyra så nær. Å jakte reinsdyr i fjellet gir assosiasjoner til alle de jegere som har vært der før meg, og klart seg i regn og blest uten gore-tex og moderne skjorte. Dyrene er de samme, mektige og tidløse. Jeg har aldri løsnet skudd uten å vite hvilket dyr jeg skyter.

Storviltjegere må gå opp til skyteprøve hvert år, og består man ikke testen kan man ikke jakte det året. Jeg mener at det samme må gjelde småviltjegere, da alt liv er like mye verdt. Det arbeides med dette forslaget i Norges Jeger-og fiskeforbund. Alt for mange tar ikke i våpenet før to turer på skytebanen rett før jaktstart. Det øker risiko for skadeskyting.

Alle vet at rovfugl er fredet, jegere som skyter mot disse bør miste tillatelse til jakt på livsstid.

Fredrikke (15.11.2010)

Ny kommentarSvar på denne