Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Gjenfunn av rehabilitert ærfugl etter Full City-ulykken»

I etterkant av Full City-ulykken ved Langesund sommeren 2009, ble 96 fugler rehabilitert og sluppet ut i god kondisjon. Vi kan nå melde om det første gjenfunnet på en av disse fuglene. En fargemerket ærfugl hunn med gul fargering AF ble skutt nær Lillesand 6. oktober i år.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Fargeringer på ærfugl

For å kunne øke sjansen at fargeringmerkete fugler ble rapportert burde prosjektet ha vært med på listen på den Europeiske fargeringmerkingsside "Colour Ring Birding" (cr-birding.be). Merking av ærfugl med gule ringer etter Full City ulykke står ikke oppført i listen over prosjekter (se under "Eider" på nettsiden). Det kan hende at noen har observert en fargering med visste ikke hvem som skulle ha opplysninger?

Paul Shimmings (17.11.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fargeringer på ærfugl

Alle fargemerkingsprosjekter MÅ meldes inn til denne siden, ikke minst for at man skal unngå å bruke samme koder på ulike prosjekter.

Alf Tore Mjøs (17.11.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Fargeringer på ærfugl

Dere har naturligvis rett, og vi skal sørge for å få dette i orden. Den kapasitetsmessige unntakstilstanden under og i tiden etter Full City ulykken får være forklaringen på hvorfor dette ikke er gjort. Kravet om registrering på fargeringsiden ble imidlertid heller ikke nevnt i noen korrespondanse, samtale eller annen kommunikasjon vi hadde med DNs representanter i forbindelse med arbeidet etter ulykken. Det var rett og slett ingen som kom på det før nå.

Kjetil Aa. Solbakken (17.11.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bonusår

Godt å se at hjelpen nytter, selv om sjebnens ironi førte til at dette individet ble skutt. Men fuglen fikk i hvert fall leve et drøyt år til, og det får vi håpe at den (ubevisst) satte pris på :)

Håkan Billing (18.11.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Redning er en naturlig del av oljeberedskapen

All honnør til de som deltok i redningsarbeidet etter Full City. Så lenge noen kan reddes, er det en moralsk forpliktelse å bygge opp redningskompetanse og sette alle krefter inn ved neste ulykke. Kostnadene er ikke et akseptabelt argument mot dette.

Bent Ellingsen (19.11.2010)

Ny kommentarSvar på denne