Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Containerskipet «Godafoss» lekker olje på Hvaler»

På kvelden torsdag 17. februar grunnstøtte containerskipet «Godafoss» på Hvaler, og båten lekker olje i sjøen. Det er foreløpig observert få oljeskadde sjøfugler. Dette kan imidlertid fort endre seg når oljen nå har nådd land på Akerøya.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Oljesøl på Hvaler

Dette smerter meg langt inn i sjelen.Tenker på alle fugler som nå må lide p.g.a.uvettig handling.Naturen blir ødelagt av mennesker.

LOS MÅ BRUKES HELE VEIEN.

Berit (18.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Olja gjør nå skade i Vestfold

tb.no#

Sjøfugl bestander ved Færder bukker nå under for olja

Færder (19.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Også oljeskadd fugl i Larvik kommune i ettemiddag

Det oppfordres til å registrere oljeskadd fugl på artsobs i denne artikkelen, men det er ikke lagt ut noe manual for hvordan dette skal gjøres (velg fra prosjekt osv...). Det bør gjøres snarest! Slik det ble gjort under Full City ulykken. Jeg tok en liten sjekk ved stranda på Rakke, Larvik i ettermiddag, og der var det både fiskemåke og ærfugl med olje på seg.

PKS (19.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Også oljeskadd fugl i Larvik kommune i ettemiddag

Når man finner oljeskadde sjøfugler ønsker vi at prosjektet "Oljeskadde sjøfugler" hektes på observasjonene. Skriv gjerne omfanget av oljeskade i kommentarfeltet. Om du finner en død fugl som er oljeskadet, skal aktiviteten "Oljedrept" benyttes.

Frode Falkenberg, NOF (19.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Også oljeskadd fugl i Larvik kommune i ettemiddag

Hva med å organisere NOF medlemmer fra hele landet i en hjelpegruppe som trår til dersom det blir nødvendig med vasking og redning av skadd fugl.

Arne (20.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Også oljeskadd fugl i Larvik kommune i ettemiddag

Naturvernforbundet har en sånn gruppe. Siste nytt: naturvernforbundet.no

Eva (22.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Også oljeskadd fugl i Larvik kommune i ettemiddag

Dette syns jeg var et meget godt forslag! En opprettelse av en slik hjelpegruppe forutsetter vel skolering og opplæring- er dette et tiltak NOF kan tenke seg å opprette?

Iallefall så ser det desverre ut slik nå at det er mange fugler som er rammet av oljesølet og som det ikke er opprettet et organisert hjelpeapparat overfor. Det er bare å gå inn på nettsidene til lokalavisene på Sørlandet og Østfold/Vestfold hvor det fremkommer fuglers lidelse som ingen ser ut til å ville ta ansvar overfor?

Ref diskusjon rehabilitering av oljeskadet sjøfugl så vedlegger jeg linker til NOAH som var aktivt med i fuglevasking/rehabilitering etter Full City ulykken.

www.dyrsrettigheter.no/

www.dyrsrettigheter.no/

Cathy (10.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble se Naturvernforbundets kart over oljeskadd fugl etter Godafoss

nå langs hele Skagerrakkysten

maps.google.com

(03.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne