Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Oljeskadde knoppsvaner tilbake til friheten»

To rehabiliterte knoppsvaner etter oljesølet fra «Godafoss» ble i går sluppet fri ved Skjærhalden i Østfold. Fuglene hadde vært i pleie i 12 dager, og ble sluppet i det samme området som de ble fanget 21. februar. Mange skuelystne fikk oppleve at den lokale hunnen med to fjorårsunger ble gjenforent med sin utkårede hann.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Disse er ikke like heldige?

tb.no:

//www.sb.no/nyheter/far-ikke-redde-svanene-1.6082739

tb.no

Dette her er vel mer regelen enn unntaket?

Kunne det ha vært en ide for NOF å tilyse en pressekonferanse for å sette søkelys denne tragiske situasjon for sjøfuglene samt å få avklart hvem som sitter med det overordnede "dyreetiske" ansvar? Er det opp til lokale/kommunale viltforvaltere å vurdere tiltak mest sannsynlig så handler vel det om skyting el langsom pinefull død?

Det er jo bare å klikke på de de linkene fra lokalaviser som er lagt på "Tiden renner ut for fuglene" så er det jo ikke vanskelig å se at dette er et stor og alvorlig problem for sjøfuglene flere steder hvor oljesølet har rammet-- er det aktuelt NOF være med på å synliggjøre denne situasjon i riksdekkende media når det viser seg at den kontakt/kommunikasjon man hittil har forsøkt ikke har ført frem?

Trist Fuglevenn (07.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ettersendelse av link til Sandefjord Blad

www.sb.no

(jeg tror det ble en "teknisk svikt")

T:F (07.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Enda en svane som lider og ikke får hjelp?

Her er det vel enda et eksempel på fugler som ikke får hjelp?

www.ha-halden.no

F.V (09.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hvor er NOF,s stemme i media?

www.f-b.no

Hvorfor går ikke NOF ut i media og bidrar til synliggjøring av behovet for tiltak overfor disse oljeskadde fuglene?

T.F.V. (11.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hvor er NOF,s stemme i media?

Vi kunne sikkert vært enda mer i media. Vi har vært mye i media lokalt rundt Oslofjorden, men med Egypt, Libya, Japan og ski-vm har det vært så godt som umulig å komme frem i nasjonale medier. Vi har derfor, sammen med Naturvernforbundet i Østfold, prioritert å være i dialog med IUA-ene, SNO, DN, MD, Kystverket og representanter på Stortinget. Uansett, så langt koker alt ned til at DN i dette tilfellet ikke anbefalte vasking, noe alle andre offentlige instanser viste til. Dermed har vårt hovedfokus vært rettet mot dem (uten at det hjalp nevneverdig i denne saken). Vi er derimot i god tro på at dette vil endre seg når spørsmål om rehabilitering eller ikke av oljeskadd fugl skal opp til politisk vurdering i løpet av våren.

Rune Aae (18.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Vedr oljetilsølte svaner

Ca 40-50 svaner er oljetilsølt i Drammenselva i Buskerud.

Er lokallaget av NOF Drammen involvert i vurdering av tiltak?

dt.no

Petter S (15.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Status oljeskadde fugler etter Godafoss-havariet

Hva er status ang skadeomfang(tilgrising/døde) og hva er så langt igangsatte hjelpetiltak overfor disse oljeskadde fuglene?

Har NOF planer om å gå ut i riksmedia med informasjon omfanget av denne situasjon for sjøfuglene som er rammet?

Og er lokale NOF involvert i kartlegging og vurdering av tiltak?

P.S (26.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne