Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Gråhegrer reddet fra skadefelling i hekketida»

Mosvik kommune vedtok i begynnelsen av mai å gi fellingstillatelse på inntil 15 gråhegrer midt i hekketida. NOFs klage har resultert i at vi nå har skriftlig bekreftelse på at det ikke vil bli skutt noen gråhegrer før saken er ferdig behandlet. Vi følger saken til dens avslutning!

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Lokal forvaltning en trussel mot natur og dyreliv

Denne saken viser hvor lett en kritikkverdig praksis kan spre seg fra kommune til kommune. Få kommuner vil prioritere ikke-menneskelige interesser foran økonomiske fordeler for innbyggere, skattebetalere og velgere. Om kunnskapen er god nok er også tvilsomt. I tillegg blir det veldig mange instanser å forholde seg til for naturvernorganisasjonene.

Bent Ellingsen (15.07.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Seier for NOF i denne saken!

Denne saken ble avsluttet med endelig seier for NOF. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMNT) gav NOF medhold i klagen og omgjort vedtaket til Mosvik kommune. Dette er positivt for lignende skadefallingssaker som kan komme. Link til avslaget på søknad om skadefelling ligger under nyhetssaken

Anne Kolstad (25.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne