Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «NVE sier nei til vindkraftverk i hubroens rike på Sleneset»

Kommentarer til «NVE sier nei til vindkraftverk i hubroens rike på Sleneset»

NVE har nå gitt avslag på søknad om konsesjon for å bygge 75 vindturbiner i Sleneset i Nordland. Dette betyr en foreløpig seier i arbeidet for å sikre bevaring av det viktigste kjerneområdet for hubro i Norge.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble NVEs vedtak har blitt påklaget

Utbygger Nord-Norsk Vindkraft AS har påklaget vedtaket fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Klagen er begrunnet med at NVE har utført uriktige beregninger for kostnadene knyttet til infrastrukturtiltak (veger, bruer m.m.) Link til klagen ligger under nyhetssaken. Saken sendes til endelig avgjørelse i Olje- og energidepartementet (OED). NOF vil følge opp denne saken.

Anne Kolstad (25.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne