Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Ny handlingsplan mot mink»

Direktoratet for naturforvaltning har nylig ferdigstilt en handlingsplan mot mink. En viktig målsetning er bl.a. å fjerne eller redusere bestandene av mink i prioriterte verneområder. NOF hilser handlingsplanen velkommen, og håper at den vil gi positive effekter for sjøfuglene våre.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Sitkagran

Sitgagran bør og mink kjem begge frå Nord-Amerika.

Begge skulle vore fjerna frå norsk natur.

Dette treet spreier seg(frøar seg) no ukontrollert på Vestlandet.

(04.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Spredning av sitkagran

Hei!

I SABIMA jobber vi aktivt med denne problemstillingen, men vi står opp mot meget sterke krefter som ønsker å videreføre og sågar øke plantingen av sitka kraftig ut over dagens bruk - som tross alt faktisk er ganske lav. (Det meste av sitkaplantingene man ser nå er noen titalls år gamle felt, pluss naturlig spredning).

Et viktig tema i diskusjonen er hvor omfattende den naturlige spredningen er. Det hevdes fra tungt skogfaglig hold at naturlig spredning er ubetydelig.

Derfor er vi interessert i absolutt all dokumentasjon på forekomst og særlig spredning av sitkagran og lutzgran (som brukes mer nordover). Det beste er om flest mulig legger inn alle forekomster de vet om med mest mulig nøyaktige koordinater på www.artsobservasjoner.no, der det anføres i kommentarfeltet om det er snakk om plantefelt eller naturlig spredning.

Dersom du ikke har mulighet til det, eller har andre kommentarer, kan du sende meg informasjon på christian.steel@sabima.no.

Christian Steel (23.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Spredning av sitkagran

Legg også gjerne inn bilder i Artobservasjoner!

Christian (23.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne