Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «NOFs svar på jakttidshøringene 2011»

Kommentarer til «NOFs svar på jakttidshøringene 2011»

NOF har levert svar på høringer på forskrift om jakt og fangsttider og utøvelse av jakt, felling og fangst. Vi takker for innspill fra fylkesavdelingene. Direktoratet for naturforvaltning har tidligere år tatt flere av våre høringsinnspill til følge, noe som viser at målrettet fagbasert arbeid over tid nytter.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Utsetting av fremmede fuglearter i norsk natur

Bare et lite spørsmål til NOFs forslag til utvidet jakt tid på fasan:

Det settes årlig ut masse fasaner i norsk natur. Ville det ikke være et bedre forslag å forby utsetting i stedenfor å utvide jakt tidene?

(26.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Utsetting av fremmede fuglearter i norsk natur

Takk for innspillet. Dette er et godt forslag som godt kan frontes i tillegg til forslaget om utvidet jakttid. Denne gangen var det jakttidene som var på høring og derfor har vi svart på dette her. Vi argumenterer i flere sammenhenger for generelle prinsipper, blant annet at arter i nedgang ikke skal være jaktbare. Det er derfor riktig å argumentere for lik behandling også når det gjelder fremmede arter.

Anne Kolstad (31.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sinensis

En liten feil har sneket seg inn i kommentaren om utvidet jakt på storskarv. Underarten sinensis hekker fremdeles i en koloni i Orrevatnet på Jæren. Det stemmer derfor ikke at underarten ikke hekker i ferskvannslokaliteter. Dette faktum bør ikke ha betydning for NOF holdning til jakt, men rett skal være rett.

Tor Olsen (27.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Sinensis

Takk for denne presiseringen Tor Olsen, den må vi ta med oss i neste runde. Det er riktig at denne kolonien ikke utgjør noen forskjell for NOFs holdning til jakt på arten og at underarten fortsatt bare må regnes som under etablering ved ferskvannslokaliteter i Norge.

Anne Kolstad (31.10.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Sinensis

Hvor lenge må den være til stede før den ikke lenger er "under etablering"? Kolonien i Orrevatnet var vel en av de første i Norge for ca. 15 år siden, og er i dag vokst til ca. 100 par på to holmer.

Alf Tore Mjøs (07.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Sinensis

15 år siden? Husker at det var skarv på holmene for 25 år også... Om dette var Sinensis eller ikke vet jeg ikke, men mye taler vel for det..

Rune Hallbjørn Jensen (13.11.2011)

Ny kommentarSvar på denne