Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Lokallag av BirdLife Aust-Agder

Birdlife Tvedestrand og omegn (stiftet 29.12.21)

Interimstyret består av følgende personer:

Styreleder: Sven Inge Marcussen, tlf: 91536444

Medlemsansvarlig: Leif Fage

Sekretær: Tore Gustavsen

Styremedlem: Vemund Glidje Bjørstad

Styremedlem: Sondre Esteban Løkenberg

Styremedlem: Egil Eriksen

 

Birdlife Setesdal 

V/Jan Albert Haagensen, Alfred Uglands veg 15, 4735 Evje. Tlf:911 28 739.

Styreleder: Jan Albert Haagensen

Nestleder: Viggo Åsheim 

Sekretær: Tom Arild Homme

Styremedlem: Knut Høgevold

Styremedlem: Camilla Fernandez 

Varamedlem: Odd Hynnekleiv 

setesdalen
Representanter fra NOF avd. Aust-Agder og Setesdal lokallag deltok på Bevar heianes stand mot vindkraftutbygging på Landbrukets dag på Evje i 2019. FOTO: Helge Venaas