Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Rapporten Sjeldne fugler i Buskerud 2022 er publisert i Buskskvetten

Steinar Stueflotten, Torgrim Breiehagen, Vegard Bang Fjeldheim og Jon Ludvig Hals utgjør LRSK i Buskerud. Deres rapport fra 2022 er nå ferdigstilt.

Publisert 12.08.2023

Året 2022 ble et relativt normalt år når det gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble observert én ny art: ringand. I tillegg kan funn av følgende sjeldne arter nevnes: polarsvømmesnipe, svartehavsmåke, rovterne, islom, svartglente og gulbrynsanger. Rapporten omfatter totalt 1190 funn av 120 arter.

Gå direkte til artikkelen

Ringand ved Linnesstranda i 2022
Første observasjon av ringand i Buskerud og Viken ble gjort av Terje Kaspersen og Ole Bjørn Braathen. FOTO: Terje Kaspersen