Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Om BirdLife Nordland

Nordlands fylkesavdeling av BirdLife Norge ble opprettet i 1981. I dag har vi seks lokallag og tilsammen rundt 900 medlemmer.

Fylkesavdelingen skal virke som et bindeledd mellom lokallag og enkeltmedlemmer i fylket, og vi har årlige BirdLife-treff som arrangeres av lokallagene. Faste innslag på treffene er foredrag om fylkets fugleliv, presentasjon av lokallagene og fugleturer.

Vi gir ut årboka Havørna som inneholder LRSK-rapport for Nordland og artikler. BirdLife Nordland har også gitt ut boka Fugler i Nordland. Boka er fortsatt i salg. Bilder og info finner du her.

E-post: nordland@birdlife.no

Vippsnummer: 89059

Organisasjonsnummer: 912 846 792

BirdLife Nordland
FOTO: BirdLife Norge