Hopp til hovedinnhold

Lokale Rapport og Sjeldenhetskomiteer (LRSK)

De lokale rapport og sjeldenhetskomiteene (LRSK) er grunnpilarene i NOFs faunistiske arbeid. Deres oppgave er generelt å samle, kvalitetssikre og publisere fugleobservasjoner fra sitt ansvarsområde. De fleste gjør dette i form av årsrapporter i lokale NOF-tidsskrifter. LRSK er meget viktige samarbeidspartnere for NSKF og NFKF, og velfungerende LRSK-komiteer er avgjørende for kvaliteten på deres arbeid.

Fra NSKFs side er det ønskelig at alle observasjoner av NSKF-arter sendes via LRSK. LRSKs rolle i denne sammenheng er å vurdere om observasjonen er fullstendig med hensyn på funnomstendigheter som datointervall, observatører og dokumentasjon, samt å vurdere om fuglen er et nytt individ i forhold til andre funn. LRSK bør også gjøre en egen vurdering av observasjonen som en slags innstilling til NSKF. Vanligvis vil LRSK kjenne observatørene og lokalitetene bedre enn NSKF, og vil kunne bidra med viktig informasjon. Dette gjelder særlig for udokumenterte funn. Når LRSK går gjennom observasjonsmaterialet for et gitt år for å lage sin årsrapport ønsker NSKF at de samtidig prøver å følge opp alle saker som skal til NSKF slik at rapporteringen blir mest mulig komplett.

Rapporteringslister for alle landets LRSK finnes integrert i www.artsobservasjoner.no. Når du rapporterer et funn som må beskrives for godkjenning, vil det komme opp et varsel om dette. LRSK kvalitetssikrer funn som Norsk faunakomite for fugl jobber videre med i nasjonal sammenheng. Oversikt over hvilke arter og perioder NFKF har i sine rapporter finnes her.

LRSK

Leder

E-post

Svalbard & Jan Mayen* Georg Bangjord, Trondheim bangjord@online.no URL
Finnmark Morten Günther, Fredrikstad morten@lappugle.net
Troms
Nordland John Stenersen, Henningsvær jostener@online.no
Nord-Trøndelag Per Inge Værnesbranden, Stjørdal lrsk@nofnt.no
Sør-Trøndelag Andreas Winnem, Trondheim andreas.winnem@gmail.com
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane Jan Ove Sagerøy, Vik janoves@yahoo.no
Hordaland Oddvar Heggøy, Bergen lrsk@fuglar.no URL
Rogaland John Grønning, Bjerkreim johgroe@yahoo.no
Vest-Agder Gunnar Gundersen, Vanse ggu@online.no
Aust-Agder Jan Kjøstvedt, Høvåg jankjostvedt@hotmail.com
Telemark Rune Solvang, Ulefoss lanius@online.no URL
Vestfold Per Kristian Slagsvold, Klåstadkilen chilltribe@gmail.com
Buskerud Steinar Stueflotten, Drammen sstuef@broadpark.no URL
Oslo & Akershus Øyvind Hagen, Leirsund lrsk@nofoa.no URL
Oppland Jon Opheim, Øyer jon.opheim@statskog.no
Hedmark Jon Bekken, Rudshøgda jbekken@c2i.net
Østfold Peter Sjolte Ranke, Trondheim psranke@gmail.com URL


* LRSK Svalbard & Jan Mayen har ansvaret for de arktiske havområdene og Havområdene utenfor norskekysten nord for polarsirkelen.