Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Nedgang i flere fuglebestander på Hardangervidda»

Sammenlignet med undersøkelser for drøyt 30 år siden, viser nye fugletakseringer på Hardangervidda at det har vært en betydelig nedgang i bestandene til noen vanlige spurvefugler. Det er særlig heipiplerke, steinskvett og lappspurv som ser ut til å ha fått en knekk. Dette framgår i en ny artikkel i Ornis Norvegica.

Gå til nyheten