Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Feltregistreringer av sædgås og dverggås»

Feltarbeidet i forbindelse med NOFs prosjekter på sædgås og dverggås i Porsanger i Finnmark står snart for døren, og arbeidet med overvåking av disse to artene starter 8. mai og varer til 5. juni. Parallelt med overvåking av bestandene, vil det også i år gjøres fangstforsøk for individfargemerking.

Gå til nyheten