Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Feltregistreringer av sædgås og dverggås

Feltarbeidet i forbindelse med NOFs prosjekter på sædgås og dverggås i Porsanger i Finnmark står snart for døren, og arbeidet med overvåking av disse to artene starter 8. mai og varer til 5. juni. Parallelt med overvåking av bestandene, vil det også i år gjøres fangstforsøk for individfargemerking.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 13.04.2007

I tillegg til individfargemerking planlegges det i år som i fjor fangst av to dverggåshanner for påmontering av GPS-satellittsendere. Dette er for å få mer informasjon om trekkrutene, og ikke minst om hekkeområdene i Norge. En nasjonal handlingsplan for dverggås er for tiden under utarbeidelse av Direktoratet for naturforvaltning, og her vil informasjon fra NOFs dverggåsprosjekt om hekkeområdene være avgjørende for å kunne planlegge og iverksette riktige bevaringstiltak. Dverggåsparet Finn og Njeida, som fikk satellittsendere i fjor vår, har allerede startet vårtrekket og står for tiden i Hortobagy nasjonalpark i Ungarn. Hannens satellittsender fungerer fortsatt godt, og vi får nå god informasjon om dverggåsflokkens bruk av dette rasteområdet i Ungarn. Vårtrekkruta hos de norske dverggjessene har aldri tidligere blitt kartlagt i detalj, og er fortsatt delvis ukjent. Det blir derfor spennende å følge med på satellittplottene de nærmeste ukene fram til paret Finn og Njeida ventes til Valdakmyra i Porsanger i midten av mai. Dverggåsparets bevegelser kan fortløpende følges på dverggåsprosjektets internasjonale nettportal.

I forbindelse med gjennomføringen av feltarbeidet på disse prosjektene vil NOFs fagkonsulent, Ingar Jostein Øien, være lokalisert ved Stabbursnes i Porsanger i tidsrommet 8. mai - 5. juni. NOF har kontorplass ved Stabbursnes Naturhus og fagkonsulenten vil ha fast kontortid mellom kl. 1100 og 1400 tirsdag, onsdag og torsdag i denne perioden. E-post adressen vil være den samme: ingar@birdlife.no, og han kan til disse tidene nås på tel. nr 78 46 47 65 og på mobilnr. 901 88239.

Sædgås
I Finnmark jobber NOF også med kartlegging av sædgås (bildet) i tillegg til den tradisjonelle overvåkingen av dverggås. FOTO: Gunnar Numme

Kommentér nyheten