Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Norske navn på verdens fugler snart online»

Norsk navnekomité for fugl (NNKF) fullførte i 2006 arbeidet med å gi alle fuglearter norske navn. Siden har det kommet en ny utgave av verdenslista til Clements, som arbeidet baseres på. Når endringene som følger av denne er klare, vil samtlige norske navn bli presentert på NOFs nettsted.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Gode nyheter.

Endelig! vi er mange som har ventet på denne gode nyheten!

Halfi (31.08.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Når kommer denne lista?

Ser i dagens VG Helg, at det er så som så med kjennskap til de norske navnene på de ulike uglene. Navn som Europeisk ørneugle, sibirsk ørneugle, europeisk låveugle tyder vel på at oversetteren ikke har hverken gjort en god nok jobb eller har noen særlig god litteratur på området. Det hjelper hvis lista nå snart kommer ut. Hvorfor drøyer det nå?

Rune Jensen (24.11.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fuglenavn

Selve databasen over fuglenavnene ble gjort ferdig i vår. Navnekomiteen ville revidere den komplette lista en siste gang før publisering. De har hatt et avsluttende (?) møte nylig, der de siste taksonomiske endringene ble inkludert. Så snart denne kommer oss i hende vil også norske, engelske og vitenskapelige fuglenavn bli tilgjengelig her åp www.birdlife.no!

Frode Falkenberg (25.11.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble "Norske navn på verdens fugler snart online" 28.08.07

Med forbehold om at publisering av denne lista har gått meg nett forbi, er det tillatt å spørre hva som menes med "snart" i denne sammenheng? Trøster meg med at den som venter på noe godt ikke venter forgjeves.

Ole Skimmeland (06.05.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Begrepet tid og NNKF

Begrepet tid hos NNKF er et mysterium. Snart ett år siden nyheten om "snarlig" offentliggjøring kom og det er ennå ingen liste å se. Hva er det nå som drøyer? Det går vel an å ha fortløpende oppdateringer f.eks årlig slik som birdlifes lister? Offentliggjør lista nå og la oppdateringene komme etterhvert.

Rune Hallbjørn Jensen (09.05.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Navnelista ER nå online

Navnelista ble lansert 21.05.2008, se www.birdlife.no/

(25.05.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Glitrende

Omlag 10 000 takk til navnekomiteen!:)

Ole Skimmeland (27.05.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Imponerende!

Kan ikke si annet enn at arbeidet er imponerende! Mange oppfinnsomme og glimrende beskrivende navn. Beskriver fuglene mye bedre på norsk enn på engelsk. Kommer nok til å stille spørsmål på listesidene.

Rune Hallbjørn Jensen (28.05.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Utenlandsslister - med norske navn

Med navnene endelig publisert kan en på ornitolog.no nå opprette personlige utenlandslister mm. Taksonomien følger Clements også der.

Gratulerer til komiteen for vel gjennomført arbeid!

Øyvind Hagen (28.05.2008)

Ny kommentarSvar på denne