Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Norske navn på verdens fugler snart online

Norsk navnekomité for fugl (NNKF) fullførte i 2006 arbeidet med å gi alle fuglearter norske navn. Siden har det kommet en ny utgave av verdenslista til Clements, som arbeidet baseres på. Når endringene som følger av denne er klare, vil samtlige norske navn bli presentert på NOFs nettsted.

Av Per Ole Syvertsen

Publisert 28.08.2007

I 2006 ble de siste fuglefamiliene navnsatt – etter 15 års innsats! Rundt 10.000 fuglearter, hvorav et åttitalls utdødde arter, hadde med det fått norske navn. Komiteen hadde da tatt hensyn til alle justeringer til 2000-utgaven av Clements’ liste som var publisert på nettstedet www.ibispub.com/updates.html (nettstedet er nå nedlagt).

Mer enn 6.800 norske fuglenavn er tidligere offentliggjort i NOFs tidsskrifter – se publikasjonsliste. De resterende navnene vil bli allment tilgjengelige når hele lista er klargjort for offentliggjøring. Denne siste fasen av prosessen har dessverre tatt lenger tid enn forventet. I mellomtida har det kommet en ny og revidert utgave av Clements-lista. Den nye (sjette) utgaven har vært ventet lenge, men forelå først i juni 2007. NNKF er i gang med en gjennomgang for å skaffe oversikt over hvilke tilføyelser og endringer som er gjort. Disse vil så bli behandlet i et komitémøte utpå høsten. Når alle justeringer er avklart og behandlet vil samtlige norske fuglenavn bli lagt ut på NOFs hjemmesider.

I tillegg til offentliggjøring av de norske fuglenavnene på nett vil også bokutgivelse bli vurdert.

Kongeterne
Kongeterne (Sterna maxima). FOTO: Gunnar Numme
Amerikasandlo
Amerikasandlo (Charadrius semipalmatus). FOTO: Gunnar Numme

Kommentarer til nyheten (9)