Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Wilsonstormsvalen får nytt norsk navn: oseanstormsvale

I den siste oppdateringen av verdenslisten som Norsk navnekomite for fugl (NNKF) følger, Clementslista, deles nå stormvalefamilien (Hydrobatidae) i to familier i det fem slekter skilles ut i en ny familie (Oceanitidae). NNKF har gitt den nye familien det norske navnet oseansvalefamilien.

Av Morten Bergan

Publisert 05.03.2019

NNKF besluttet imidlertid at artene som ble flyttet til den nye familien ikke skulle endre sin fellesbetegnelse «-stormsvale» på norsk. Denne endelsen er godt innarbeidet og trenger ikke endres. Fregattstormsvale, som nå er i oseansvalefamilien, skal altså ikke hete f.eks. fregattoseansvale, men fortsette å hete fregattstormsvale. Det er ni arter i oseansvalefamilien fordelt på fem slekter.

Komiteen fant, ved denne endringen på familienivå, det naturlig også å endre artsnavnet wilsonstormsvale Oceanites oceanicus til oseanstormsvale. Vi tror disse navneendringene gir en berikelse i form av assosiasjonen mot det åpne havet - oseanet, på denne arten spesielt og på familien generelt. Arten hører verdenshavene til.

Det har vært et grunnleggende prinsipp i norsk navnsettingsarbeid å søke å unngå bruk av personnavn som forstavelse. I norsk kultur er det en lang tradisjon for ikke-bruk av personnavn generelt. Personnavn gir ingen informativ beskrivelse om arten. I dette tilfelle er dette også den arten som bærer det vitenskapelige slektsnavnet Oceanites som ligger til grunn for familienavnet Oceanitidae - oseansvalene. Arten har faktisk oseanbegrepet i sitt vitenskapelige navn både i slektsnavnet så vel som i artsepitetet. Komiteen fant det derfor opportunt å gjøre denne navneendringen sammen med denne splitten på familienivået.

Stormsvalefamilien har lenge vært skilt i to underfamilier, Hydrobatinae og Oceanitinae, og man har antatt at de har utviklet seg likt, men i henholdsvis på den nordlige og på den sørlige halvkule. Det er genetiske data som indikerer at stormsvalefamilien og oseansvalefamilien består av to divergent utviklete taksoner som ikke er søstertaksa. Den mest synlige forskjellen er vel at oseansvalene har lengre bein, som stikker utenfor stjerten i flukt.

Det taksonomiske grep å splitte stormsvalefamilien er også gjennomført i andre verdenslister av betydning såsom International Ornithological Committee (2), Handbook of the Birds of the World (3) og American Ornithological Society (4).

Alexander Wilson (1766-1813) var en skotsk vever som emigrerte til USA. Her møtte han zoologen William Bartram (han med «bartramssnipen», nå præriesnipe) som introduserte ham til ornitologien. Wilson regnes som den amerikanske ornitologiens «far» og i løpet av perioden 1808-1814 utkom nibindsverket American Ornithology. Wilson beskrev selv mange fuglearter og fire arter bærer navnet hans på amerikansk (hvithalesvømmesnipe, tykknebblo, kalottparula – og oseanstormsvale). Wilson selv så neppe denne stormfuglen som skulle bli oppkalt etter ham. Det var Heinrich Kuhl, han som skrev den første monografien noensinne om stormfugler, som ga Wilson denne æren i 1820.

Oceanus/Okeanus var en gresk gud, en av titanene som var sønn av, enten, Kaos (alts begynnelse) eller Uranus (himmelen) og Gaia (jorden). Oceanus symboliserte elven (sic) som rant rundt jorden. Oceanus giftet seg med sin søster, havgudinnen Tethys (Tethyshavet kaller vi i dag det «urhavet» som i juratiden splittet urkontinentet Pangea til et sørlig kontinent Gondwanaland og et nordlig kontinent Laurasia). Sammen fikk Oceanus og Tethys over 3000 barn, sønnene ble elveguder og døtrene ble havnymfer (oceanider).   

Oseanstormsvalen, oppkalt etter Oceanus’ havnymfer (Oceanites) og selve havet (oceanicus), tilhører Antarktis og Sørishavet, men streifer nordover og forekommer sommerstid til havs helt nord til Makaronesia og, stundom, SV-Europa (Biscaya/Cornwall). Det foreligger ett funn fra Norge; en ung hunn landet på et skip sørvest av Spitsbergen, Svalbard 25. november 1980 (og ligger i dag skinnlagt på Tromsø museum).

Lenker

  1. Clements, 2018: http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/august-2018/
  2. IOC; https://worldbirdnames.org/IOC_Names_File_Plus-8.2%20red.xlsx
  3. HBW; https://www.hbw.com/species
  4. AOS; https://bioone.org/journals/the-auk/volume-135/issue-3/AUK-18-62.1/Fifty-ninth-Supplement-to-the-American-Ornithological-Societys-iCheck-list/10.1642/AUK-18-62.1.pdf

Norske navn på verdens fugler

Oseanstormsvale
Det foreligger ett funn av oseanstormsvale fra Norge. Det var en ung hunn som landet på et skip sørvest av Spitsbergen, Svalbard 25. november 1980. I dag ligger fuglen skinnlagt på Tromsø museum. FOTO: Tomas Aarvak
Oseanstormsvale
Oseanstormsvala er på størrelse med vår hjemlige havsvale, men skiller seg fra den bl.a. ved å ha gul svømmehud mellom tærne. FOTO: WindBirds, Madeira