Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Nye norske fuglenavn

Norsk navnekomité for fugl (NNKF) har hatt møte 10.-11.11.2018 hvor oppdateringer i henhold til den systematikk som følges, Clements Checklist, ble gjennomgått. Oppdateringene for 2018 gjelder 36 artssplittelser og fem nybeskrevne arter som her får offisielle, anbefalte, norske navn. Dessuten har en utdødd art fått navn.

Av Morten Bergan

Publisert 19.12.2018

Det er også sju arter som slås sammen med andre arter til underarter av disse. Da skal det tidligere artsnavnet forsvinne (eller brukes dersom det finnes praktisk i felt, men da som et underartsnavn). Disse navnene vil vi beholde som beredskapsnavn i fall ny forskning viser at sammenslåingen like vel ikke var korrekt.

Artsoversikten under er ordnet slik at det er den utsplittete form som blir presentert først, dernest moderarten som den er splittet fra. Nye norske navn står i fete typer. I noen tilfeller har et navn fungert som et beredskapsnavn da artssplittelsen tidligere er godkjent i samsvar med systematikken til IOC og slik har fått et navn som var tiltenkt til bruk før offisielt navn i henhold til Clements-lista (som NNKF følger), ref. http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=1988, 2017. Noen av de nye navnene er altså allerede i bruk.

For detaljer utover de norske navnene som presenteres nedenfor, se Clements Checklist Updates and Corrections August 2018 http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/august-2018/.

Artssplittelser og nybeskrevne arter

Kjølnebband Sarkidiornis sylvicola (Sør-Amerika) splittet fra kamand Sarkidiornis melanotos (Afrika).

Mexicoand Anas diazi (Mexico) splittet fra stokkand Anas platyrhynchos. Navnet var et beredskapsnavn. Arten har også tidligere hatt dette navnet, men ble slått sammen med stokkand igjen – og er nå splittet på nytt.

Knoppsjøorre Melanitta deglandi (Nord-Amerika/Asia) splittet fra sjøorre Melanitta fusca (Europa/Vest-Asia). Inkluderer u.a. stejnegeri. Navnet var et beredskapsnavn.

Andesand Oxyura ferruginea (Sør-Amerika) splittet fra stivhaleand Oxyura jamaicensis (Nord-Amerika). Inkluderer u.a. andina. Navnet var et beredskapsnavn.

Plettdue Caloenas maculata. Utdødd. Kun kjent fra to individer (hvorav den ene tapt) og en illustrasjon, under et uformelt navn liverpooldue da det eksemplaret som er skinnlagt oppbevares på Liverpool Museum og man ikke ante hvorfra skinnet, opphavlig, kunne komme fra. Artens tidligere forekomst er totalt ukjent, men muligvis hørte arten til på en stillehavsøy.

Vinkrondue Goura sclateri splittet fra kjempekrondue Goura scheepmakeri som samtidig endrer navn til burgunderkrondue da størrelse er irrelevant på kronduer som sådan (Ny-Guinea).

Hvithalskilenebb Schistes albogularis (nordlige Andes) splittet fra glitterhalskolibri Schistes geoffroyi som samtidig får nytt navn glitterhalskilenebb. Disse to kolibriartene får altså ny endelse, jamfør engelsk: Wedgebill.

Bergkolibri Urochroa bougueri (nordlige Andes) splittes i to arter, men her endres det opprinnelige navnet på begge de to formene i slekten til henholdsvis rustskjeggbergstjerne Urochroa bougueri og til hvithalebergstjerne Urochroa leucura. Navnet bergkolibri utgår. Bergstjerne fra engelsk: Hillstar.

Kalksteinssabelvinge Campylopterus calcirupicola. Nybeskrevet art i 2017 (kalksteinslandskap i Brasil).

Chocougle Megascops centralis (Chocoområdet, Colombia) splittet fra mestisugle Megascops guatemalae.  

Roraimaugle Megascops roraimae (Sør-Amerika) splittet fra mestisugle Megascops guatemalae. Inkluderer u.a. helleri og bolivianus.

Santamartaugle Megascops gilesi. Nybeskrevet art i 2017 (Santamartafjellene, Colombia).

Okerspett Celeus ochraceus splittet fra blondinespett Celeus flavescens (Sør-Amerika).

Rustmaurvarsler Thamnistes rufescens splittet fra klatremaurvarsler Thamnistes anabatinus (Sør-Amerika).

Azulmaurfugl Myrmoderus eowilsoni. Nybeskrevet art i 2018 (Azulfjellene, Peru).

Tapajosmaurpitta Myrmothera subcanescens (Amazonas, Brasil) splittet fra brunryggmaurpitta Myrmothera campanisona.

Inkamaurpitta Grallaricula leymebambae splittet fra rustbrystmaurpitta Grallaricula ferrugineipectus (Sør-Amerika).

Chiriquiløvgransker Automolus exsertus splittet fra blekstrupeløvgransker Automolus ocholaemus (Sør-Amerika).

Mistelteintyrannulett Zimmerius vilissimus (Sør-Amerika) splittes i fire arter der moderarten (vilissimus) får det nye norske navnet guatemalatyrannulett. Den utsplittete u.a. parvus viderefører det norske navnet mistelteintyrannulett - dette for å beholde likheten med engelsk: Misteltoe Tyrannulet. Linken mot engelsk gjelder, for øvrig, begge disse to artene (Guatemalan Tyrannulet).

Bergtyrannulett Zimmerius improbus splittet fra den opprinnelige mistelteintyrannulett Zimmerius vilissimus (se ovenfor).

Venezuelatyrannulett Zimmerius petersi splittet fra den opprinnelige mistelteintyrannulett Zimmerius vilissimus (se ovenfor).

Stripemanakin Machaeropterus regulus (Sør-Amerika) splittes i to arter der moderarten får navnet brunstripemanakin Machaeropterus regulus og den utskilte arten får navnet rødstripemanakin Machaeropterus striolatus. Navnet stripemanakin utgår. Dette var tilsvarende som før de to artene ble slått sammen til en art.

Rødtoppmanakin Machaeropterus eckelberryi. Nybeskrevet art i 2017 (Peru).

Purpurhodealvesmett Malurus assimilis splittet fra svartbrystalvesmett Malurus lamberti. Inkluderer u.a. rogersi, dulcis og bernieri (Australia).

Rotehonningeter Myzomela irianawidodoae. Nybeskrevet art i 2017. (Rote-øya, Indonesia).

Albertinebuskvarsler Laniarius holomelas (Albertine-riftdalen, Øst-Afrika) splittet fra bergbuskvarsler Laniarius poensis.

Brunøyevireo Vireo chivi splittet fra rødøyevireo Vireo olivaceus. Moderarten (Nord- Amerika) blir monotypisk i det samtlige av de mange underartene (Mellom- og Sør-Amerika) følger den utsplittete formen.

Taliabuviftestjert Rhipidura sulaensis (Wallacea) splittet fra sulawesiviftestjert Rhipidura teysmanni.

Maghrebskjære Pica mauretanica (NV-Afrika (Maghreb)) splittet fra skjære Pica pica.

Asirskjære Pica asirensis (Asirfjellene, Arabia) splittet fra skjære Pica pica.

Svartgumpskjære Pica bottanensis (Kina) splittet fra skjære Pica pica.

Orientskjære Pica serica (Kina) splittet fra skjære Pica pica.

Madeirafuglekonge Regulus madeirensis (Madeira) splittet fra rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla. Navnet har vært et beredskapsnavn.

Dalatsanger Locustella idonea (Vietnam) splittet fra smettesanger Locustella mandelli.

Pelengfluesnapper Cyornis pelingensis (Sulawesi) splittet fra hennafluesnapper Cyornis colonus.

Brasilskifertrost Turdus subalaris splittet fra andesskifertrost Turdus nigriceps (Sør-Amerika).

Taiwantrost Turdus niveiceps (Taiwan) splittet fra øytrost Turdus poliocephalus.

Perupiplerke Anthus peruvianus splittet fra gresspiplerke Anthus lutescens (Peru).

Amazontykknebb Cyanoloxia rothschildii (Sør-Amerika) splittet fra indigotykknebb Cyanoloxia cyanoides.

Nightingalespurv Nesospiza questi (Nightingale-øya i Tristan da Cunha) splittet fra tristanspurv Nesospiza acunhae. Artene i slekten Nesospiza tilhører nå tanagarfamilien. Men her er det mye uavklart innen systematikken og med et spurvelignende utseende ønsker komiteen, inntil videre, å bevare endelsen -spurv på disse artene.

Kastanjebrystspurv Poospiza whitii (Bolivia/Nord-Argentina) splittet fra sambospurv Poospiza nigrorufa.

Hvitkragefrøeter Sporophila morelleti (Mellom-Amerika) splittet fra hvithalsfrøeter Sporophila torqueola. Inkluderer u.a. sharpei.

Artssammenslåinger

Følgende arter har nå blitt slått sammen med annen art til en underart av denne. Navnene utgår som offisielle betegnelser på norsk:

Colombiaugle Megascops columbianus slås sammen med tåkeugle Megascops ingens som underarten Megascops ingens columbianus (Andesfjellene).

Hvitbrystkobberslager Pogoniulus makawai slås sammen med gulgumpkobberslager Pogoniulus bilineatus. Kjent fra kun ett eksemplar, men genetisk evidens tyder på at dette ikke er noen egen art, kanskje ikke en gang noe eget takson (Zambia).

Inkastifthale Cranioleuca baroni slås sammen med strekørestifthale Cranioleuca antisiensis som u.a. Cranioleuca antisiensis baroni (Peru).

Liberiabylbyl Phyllastrephus leucolepis (Liberia) slås sammen med sitronbylbyl Phyllastrephus icterinus. Kjent fra kun ett eksemplar, som viser seg å være genetisk lik sitronbylbyl. Liberiabylbyl er trolig bare ett individ med draktavvik fra sitronbylbyl. Taksonet utgår.

Kanarifuglekonge Regulus teneriffae (Kanariøyene) slås sammen med fuglekonge Regulus regulus som u.a. Regulus regulus teneriffae.

Mutisanger Locustella timorensis (Timor) slås sammen med javasanger Locustella montis som u.a. Locustella montis timorensis.

Costaricatanagar Ramphocelus costaricensis slås sammen med rødgumptanagar Ramphocelus passerinii som u.a. Ramphocelus passerinii costaricensis.

Øvrige språkendringer

NNKF konsulterer stundom Norsk Språkråd og forholder seg til råd derfra. I løpet av det siste året har et norsk fargebeskrivende ord fått ny skriveform! Dette gjelder ordet gursje som f.o.m. 2018 skal skrives gusje. Denne endringen tar vi til følge og den får innvirkning på seks norske fuglenavn f.eks. gusjesanger og gusjebylbyl.

Ny liste skal være oppdatert med disse endringer på nyåret 2019:

Norske navn på verdens fugler

Madeirafuglekonge
Madeirafuglekonge fra Madeira i 2018. FOTO: Jonas Langbråten
Maghrebskjære
Maghrebskjære fra Marokko i 2006. FOTO: Morten Bergan