Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Dannelsen av Norsk Ornitologisk Forening i 1957»

Onsdag 8. mai 1957 kl. 19.00 startet konstituerende møte for dannelsen av Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Møte ble avholdt i store kjemiske auditorium ved Universitetet på Blindern i Oslo. Sekretariatet har fått tilgang til referatet fra møtet, de første vedtektene samt meddelelsen til medlemmer og andre fugleinteresserte.

Gå til nyheten