Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Dannelsen av Norsk Ornitologisk Forening i 1957

Onsdag 8. mai 1957 kl. 19.00 startet konstituerende møte for dannelsen av Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Møte ble avholdt i store kjemiske auditorium ved Universitetet på Blindern i Oslo. Sekretariatet har fått tilgang til referatet fra møtet, de første vedtektene samt meddelelsen til medlemmer og andre fugleinteresserte.

Av Inge Hafstad

Publisert 15.11.2007

På det konstituerende møtet var det 69 fremmøtte. Referentene var fotograf Dagfinn Möller og konservator Peter Valeur. NOFs første valgte formann ble Nils-Jarle Ytreberg. I starten var det 244 medlemmer. Et viktig fokus var fuglevern, et tema som er blitt forsterket mer og mer i senere år. Under behandlingen av lovutkastet (vedtektene) ble det særlig diskusjon om det i § 3 skulle anføres at amatørene skulle være representert i styret. Diskusjonen endte med at NOFs første vedtekter sier at amatørene skal være representert, men at minst tre styremedlemmer skal være fagornitologer. Med fagornitologer menes universitetsutdannede zoologer som driver ornitologisk forskning eller personer som har kvalifisert seg ved en vitenskaplig ornitologisk produksjon. I neste nummer av Vår Fuglefauna (VF) kommer det mer om NOFs historie.


Her finner du referatet fra konstituerende møte den 8. mai, NOFs første vedtekter og meddelelsen som ble sendt ut til NOFs medlemmer etter konstituerende møte.

Nils Jarle Ytreberg
Det kan til tider være både problematisk og farlig å ferdes på de fuktige myrene der fjellmyrløperen holder til. Her er det Nils Jarle Ytreberg som frister skjebnen på Nedalsmyra i Sør-Trøndelag i 1954. Tre år senere skulle Ytreberg bli NOFs første formann. FOTO: Svein Haftorn

Kommentér nyheten