Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Søknadsfristen til NOFs fond er 15. januar»

Søknadsfristen til NOFs fond er 15. januar. Tre av disse fondene gir hvert år bidrag til fuglevernarbeid i Norge. Både privatpersoner, lag og organisasjoner kan søke om støtte. Det er avkastningen fra fondene som avgjør det totale beløp som tildeles hvert år.

Gå til nyheten