Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Søknadsfristen til NOFs fond er 15. januar

Søknadsfristen til NOFs fond er 15. januar. Tre av disse fondene gir hvert år bidrag til fuglevernarbeid i Norge. Både privatpersoner, lag og organisasjoner kan søke om støtte. Det er avkastningen fra fondene som avgjør det totale beløp som tildeles hvert år.

Av Inge Hafstad

Publisert 18.12.2007

Norsk Ornitologisk Forening har flere fond som gir årlige bidrag til fuglevernarbeidet i Norge. Fondene styres av et faglig råd (Fondsstyret) som er utnevnt av sentralstyret. Fondsstyrets leder er Svein Karlsen og er i sitt daglige virke miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Både privatpersoner, lag og organisasjoner kan søke om støtte fra fondene. Søknader stiles til Fondsstyret og sendes NOF, Sandgata 30 B, 7012 Trondheim. Søknadsfrist for alle fond er 15. januar 2008, og søkere vil få svar i løpet av mars måned. Støtten vil bli utbetalt så snart fondsstyrets innstilling er klar.

Totalt er det per i dag i overkant av 2,3 millioner innestående i fondskapital. Tildelte beløp varierer fra år til år ut i fra søknader, og ikke minst avkastning på fondene.

NOFs fond

Snøugle
Norsk Ornitologisk Forenings snøuglefond bidrar økonomisk i prosjektet med å utstyre norske snøugler med satellittsendere. FOTO: Karl-Otto Jacobsen

Kommentér nyheten