Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Suksess for hagefugltellingen 2008»

Kommentarer til «Suksess for hagefugltellingen 2008»

Siste helga i januar 2008 gjennomførte vi i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner «Garden Birdwatch 2008», eller hagefugltelling 2008 som vi valgte å kalle arrangementet. Det ble en umiddelbar suksess med resultater fra nærmere 500 hager.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Er gråspurv vanlig?

Jeg ser at i følge resultatene er gråspurv den 5. vanligste fuglen på foringsplassr i hagene. Jeg trodde gråspurv var en art i sterk tilbakegang, og antar at det kan være en del av oss som ikke kan så mange fugler som tror at det er gråspurv vi ser når det egentlig er pilfink. Jeg har i hvertfall tatt feil tidligere, men har nå lært å se kjenne igjen pilfink, og kan ikke å huske å ha sett gråspurv i min hage de siste årene.

Arne Thon (30.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Gråspurven er ennå vanlig

Gråspurven er ennå vanlig i Norge. Den har gått tilbake i antall og er ikke å se i like store flokker som før. Det at gråspurven er en sjelden fugl er en myte som har nok vært hauset litt opp i media. Fuglefolk har nok overdrevet tilbakegangen. Skoleprosjektet om gråspurven har nok også gjort at inntrykket om at gråspurven er sjelden har festet seg. Gråspurven står f.eks ikke på rødlista selv ikke i den minst truede kategorien. Pilfink/ gråspurv er for litt erfarne kikkere en smal sak å skille og mange andre arter er mye vanskeligere å bestemme.

Rune Hallbjørn Jensen (31.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Gråspurv og tilbakegang

Gråspurven er heldigvis er vanlig syn i store deler av Norge fortsatt. Det er riktignok en kjennsgjerning at arten har hatt en tilbakegang i takt med avfolkningen i rurale strøk. Arten har forsvunnet fra mange områder hvor den før var vanlig. Skal man tolke rapporter fra blant annet "skoleprosjektet" som det refereres til (www.miljolare.no), så er antallene mindre også i byer, men forhåpentligvis ikke dramatisk foreløpig. Situasjonen er en helt annen i mange andre europeiske land, der arten har hatt en stor tilbakegang både i byer og på landet.

Frode Falkenberg (31.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Gråspurv - en av mine all time-favoritter

Det er vel nokså naturlig at gråspurv fortsatt er å se i en del hager, siden den er en art som er tilknyttet mennesker.

At arten har gått kraftig tilbake der den ennå finnes, samt forsvinner fra flere og flere bygder, en en helt annen sak.

Tilbakegang av bestanden ser man på svært mange "vanlige" arter, og nødvendig mottiltak for å bevare mest mulig av "livet" rundt oss må taes nå.

Det er vel og bra at regjeringen har satt seg som mål å stoppe det biologiske mangfoldet (i Norge, sett under ett), og dermed har økt fokus, blant annet gjennom Fylkesmannens arbeid, på truede arter. Ambisjonene bør likevel ligge langt over dette.

Verden blir så uendelig mye fattigere for hver prosent av fuglebestandene som går tapt.

LCF

(10.02.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kommentar til hagefugltellingen.

Dette gikk jeg glipp av, men det kunne vært morsomt og deltatt. Jeg bor like utenfor sentrum av Notodden, og har foret fuglene i hele vinter. Har observert 14 sikre arter på fuglematerne, samt to som nok ikke blir å se på disse. Disse har jeg sett daglig: kjøttmeis, blåmeis, spettmeis, dompapp, flaggspett, nøtteskrike og skjære. Sjeldnere sett er toppmeis, trekryper. granmeis, gråspurv, gulspurv, rødstrupe og grønnfink. I tillegg har jeg observert grønnspett og spurvehauk i området rundt huset.

Hans M. Øvre (17.02.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble 123456

I disse dager med nøysomhet samt relative stress om pådra seg gjeld , masse folk balk mot ideen om å benytte et kredittkort for å gjøre oppkjøp av varer eller betale for en tur , og foretrakk i stedet bare å stole på prøvd sammen med pålitelig måte å gjøre oppgjør - hard cash . Men hvis du har kontanter tilgjengelig for å gjøre kjøpet helt, da , paradoksalt nok, det er den beste tiden å være i stand til å bruke kredittkort for flere grunner. beste ønsker !

esort girl (21.11.2012)

Ny kommentarSvar på denne