Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Suksess for hagefugltellingen 2008

Siste helga i januar 2008 gjennomførte vi i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner «Garden Birdwatch 2008», eller hagefugltelling 2008 som vi valgte å kalle arrangementet. Det ble en umiddelbar suksess med resultater fra nærmere 500 hager.

Av Inge Hafstad

Publisert 30.01.2008

Garden Birdwatch er initiert av BirdLife International og arrangeres siste helgen i januar i de fleste av landene der BirdLife er representert. I en workshop i Trondheim 21. mars 2007 ble det bestemt å samkjøre «hagefugltelling 2008» mellom de nordiske landene, slik at dette ble et nordisk arrangement siste helgen i januar 2008. Vi ønsket å ha en uhøytidlig konkurranse mellom de nordiske landene der vi vil konkurrere om følgende:

• Antall hager som deltar i arrangementet
• Hvilke arter som er de vanligste
• Antall fugler

En av målsettingene med prosjektet var å sette søkelyset på hvordan klimaendringene endrer artssammensetningen for overvintrende fugler i Norge, samt å synliggjøre foreningenes arbeid med fuglevern utad. «Hagefugltelling 2008» er også en del av NOFs arbeid med det nye tidsskriftet «Fuglevennen». Prosjektet vil være med på å aktivisere både våre medlemmer og ikke-medlemmer, samt at de deltakerne som ikke er medlemmer forhåpentlig vil kunne bli det i fremtiden. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med nettstedet www.miljolare.no, som har utviklet en database som er benyttet i forbindelse med «Hagefugltelling 2008».

De foreløpige resultatene viser følgende (pr. tirsdag 30. januar kl. 12.00):

Det er rapportert inn fra 480 forskjellige hager!

De fem vanligste artene (i flest hager):
1) Kjøttmeis (95% av hagene)
2) Blåmeis (82% av hagene)
3) Skjære (77% av hagene)
4) Grønnfink (49% av hagene)
5) Svarttrost (41% av hagene)

De fem vanligste artene (i antall talte individer):
1) Kjøttmeis (5567 individer)
2) Grønnfink (3529 individer)
3) Gulspurv (2388 individer)
4) Blåmeis (2382 individer)
5) Gråspurv (1926 individer)

Nye hager kommer gradvis til, og du kan følge den grundige resultatvisningen her. Hagefugltellingen i 2008 var en umiddelbar suksess som vi vil følge opp neste år. Så alle kan allerede nå sette av siste helgen i januar 2009 for hagefugltelling.

En full oppsummering av resultatene fra «Hagefugltelling 2008» vil komme om drøyt 14 dager, da vi forventer at de meste av data fra helgen er lagt inn. Det kommer dessuten artikler i tidsskriftene Fuglevennen og Vår Fuglefauna.

Takk til alle som deltok!

«Hagefugltelling 2008» er sponset av Bess Jahres stiftelse. 

Mer informasjon og resultater

Kjøttmeis
Mer enn 5500 kjøttmeiser ble talt i 457 hager i helga (per 30. januar kl. 12:00). Det gjør at kjøttmeisa både ble den mest tallrike og den mest utbredte arten i Norge under Hagefugltelling 2008! FOTO: Alf Tore Mjøs

Kommentarer til nyheten (6)